Praha 1610 - 1700 Kapitoly o architektuře raného baroka

Praha 1610 - 1700 Kapitoly o architektuře raného baroka
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena950,00 Kč
ks

Pavel Vlček, Ester Havlová

Praha 1610 - 1700

Kapitoly o architektuře raného baroka

Obsah
„Raný barok“ v Čechách
Architektura 2. desetiletí 17. století: Giovanni Maria Filippi / Kostel P. Marie Vítězné / Kostel sv. Salvátora / Kostel sv. Šimona a Judy / Malostranská radnice čp. 35/III / Dům U beránka / Giovanni Batista Bussi de Campione / Domenico Bossi / Pietro della Pasquina / Giovanni Domenico de Barifis / Giovannoi Pietro Piscina / Vlašský špitál 335/III
Architektura v době třicetileté války: Valdštejnský palác – Michnův Palác – Dům Jakuba Baševiho / Palác Colloredo-Wallsee / Loreta
Melchior Meer: Životopisná data / Premonstrátské stavby na Strahově / Dům U Panny Marie Pomocné 221/III / Guiseppe Matei a Nová stavení Pražského hradu / Kapucínský kostel a konvent u sv. Josefa / Premonstrátský seminář Norbertinum
Stavební činnost církevních řádů: Bosí augustiniáni / Servité / Cyriaci / Montseratští benediktini a Jan Caramuel z Lobkowicz / Irští františkáni (hibernové) / Bosí karmelitáni / Barnabiti / Theatini
Fortifikace: První stavovské úpravy a obnovy hradeb císařskými / Výstavba a zesilování pražského opevnění po roce 1639 (Cyril Geer a Santino de Bossi) / Budování novoměstské fortifikace (Carlo Lurago) – Vyšehrad (Gion Decapaoli) / Nové hradby Malé Strany a Hradčan / Brány pražského opevnění / Zbrojnice a ostatní vojenské stavby v Praze (Carlo Lurago)
Carlo Lurago: Základní životopisné údaje a přehled architektonické aktivity – Přehled Luragovy sakrální tvorby / Kostel sv. Salvatora v Klementinu / Kostel P. Marie pod řetězem / Bývalý kostel Neposkvrněného početí P. Marie irských františkánů / Jezuitský kostel sv. Ignáce / Výstavba řeholních domů / Klementinum čp. 190 a 1040/I / Bývalý konvent benediktinek u kostela sv. Jiří na Pražském hradě / Konvent křižovníků s červenou hvězdou / Generalát se špitálem čp. 191/I / Klášter bosých karmelitánek u kostela sv. Josefa čp. 43/III – Konvent dominikánů čp. 234/I u kostela sv. Jiljí – Novoměstská jezuitská kolej čp. 504/II / Paláce a domy / Palác Losyů z Losinthalu čp. 1033/II / Lobkovický palác na Pražském hradě / Dům u kamenného ptáka čp 546/I / Dům U zlatého pštrosa čp. 376/III
Francesko Caratti: Životopisná data / Dům (casino) čp. 134/III / Bývalý dominikánský kostel sv. Maří Magdalény / Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě / Nostický palác čp. 471/III / Černínský palác čp. 101/IV / Loubský dům čp. 175/III / Ditrichštejnský palác / Bývalý dům biskupů čp. 48/V
Giovanni Domenico Orsi: Základní životopisné údaje / Sakrální stavby Giovanniho Domenika Orsiho / Špitální kostel Obrácení sv. Pavla / Kostel sv. Jiljí a kostel sv. Havla / Metropolitní chrám sv. Víta / Kostel sv. Norberta a Benedikta / Křižovnický kostel sv. Františka z Assisi / Ostatní stavby pro církev (jezuitský profesní dům, klášter dominikánek a klášter karmelitánů na Starém Městě, strahovská premonstrátská kanonie) / Pražské paláce (Slavatovský na Malé Straně a Kolovratský na Starém městě)
Malostranští stavitelé: Santino de Bossi (Životopisná data / Santinovský dům čp. 262/III / Malý Muskonský dům čp. 263/III / Dům U velkého střevíce čp. 333/III / Dům U dvou zlatých lvů čp. 3211/III / Dům U tří zlatých hvězd čp. 263/III / Dům U zlatého lva čp. 261/III) / Christoph Lehner (krátké poznamenání biografických dat / Dům U tří stupňů čp. 224/III) / Hans (Johann) Georg Gottwick (Biografická data / Premonstrátský Strahov a špitál sv. Anežky – Vlastní dům čp. 149/IV / Dům U Hejduků čp. 148/IV) / Domenico Agostoni (Stručný životopis / Dům U svatého Jana Nepomuckého čp. 213/III / Dům U bílého sokola čp. 8/III)
Staroměstští stavitelé: Gion Decapaoli nebo de Capauli (Známá životopisná data / Bývalý malostranský špitál u sv. Jana na Prádle čp. 440/III / Konvent augustiniánských poustevníků u sv. Tomáše na Malé Straně / Konvent milosrdných bratří čp. 847/I s nemocnicí Na Františku / Zaniklý konvent křižovníků s červeným srdcem a kostela sv. Kříže Většího / Dům čp. 1111/II / Dům čp. 1244/II / Kaprovský dům čp. 16/VI) / Domenico Rossi (biografické fragmenty / Bývalý konvent augustiniánských kanovníků u kostela P. Marie a sv. Karla Velikého) / Balthasar Schwarzbauer (Zlomky biografických údajů / Dům u červeného kola čp. 623/I) / Johan Baptista Heinritz (známé životopisné údaje / Kaple sv. Rocha na Olšanech) / Johann Dominik Canevalle st. a Johann Anton Canevalle
Novoměstští stavitelé: Giovanni Battista Ceresolla (Biografické údaje a Trmalovský dům čp. 997/II) / Silvestro Carlone ml. / Andrea de Quadri (Údaje o životě – Dům čp. 941/III) / Jan Václav Pánek (Panetius)
Abraham Leuthner: Životopisná data a architektonické kompendium „Grundliche Darstellung Der Fuenff Seuelen / Dům U malé velryby čp. 473/III / Dům U modrého jelena čp. 391/III / Dům U zlatého šneku čp. 408/III
Bavorští stavitelé: Wilhelm Oppenrieder (Dům U Otčenášů čp. 349/III / Dům U žluté růže čp. 512/III) / Marin Reiner (Malý klášter benediktinů v Břevnově / Kaple sv. Františka Boromejského / Konvent voršilek na Novém Městě Pražském) / Peter Erhard (Kostel sv. Ducha – Kolovratský dům čp. 177/III) / Dientzenhoferové (Georg, Wolfgang, Leonhard, Johann a Christoph) / Johan Georg Mayer (Dům U Bonapartů čp. 242/III / Dům U sedmi Švábů čp. 241/III)
Vlašští stavitelé: Domenico Antonio Lurago / Martino Lurago / Francesco Anselmo Lurago (profesní dům malostranských jezuitů / Kostelík sv. Prokopa / Dům U zlatého pštrosa) / (Giovanni) Antonio Lurago (Dům Venturovský čp. 370/III) / Martino Allio (Dům U Pejrů čp. 414/I / Dům U zlaté koruny čp. 455/I / Klášter cyriaků u sv. Antonia de Maggi / Jinonický panský dvůr / Základní životní data Giovanniho Pietra de Maggi / Dům U tří zlatých korun čp. 260/III) / Giovanni Battista Maderna (Palác Slavatovský čp. 193/III) / Domenico Egidio Rossi
Jean Baptiste Mathey: Biografická data / Arcibiskupský palác čp. 56/IV / Křižovnický kostel sv. Františka Serafinského / Zámek Troja / Strahovská premonstrárská kanonie / Španělský sál na Pražském hradě / Thunovský (dnes Toskánský) palác čp. 182/IV / Jízdárna Pražského hradu / Arcibiskupský seminář u Prašné brány / Dům U červené lišky čp. 480/I / Palác Sweerts-Sporckův čp. 1036/II / Casino v královské oboře Stromovka / Kostel sv. Josefa bosých karmelitánek
Pavel Ignác Bayer: Biografická data a architektonická tvorba / Vlastní dům čp. 790/I / Oprava kostela sv. Haštala / Bývalý klášter Pavlánů u sv. Salvátora čp. 930/I / Portikus u kostela sv. Ignáce – Dům broumovských opatů – Dům cisterciáckých opatů čp. 548/I / Modrý dům čp. 636/I
Jan Šimon Pánek (Panetius): Stručná biografie / Minoritský konventní kostel sv. Jakuba / Minoritský konvent čp. 653/I / Dům U Božího oka čp. 634/I / Klášter františkánů a P. Marie Sněžné
Anonymní stavby konce 17. století: Palác Kagerů ze Štampachu čp. 119/III / Palác Hrobčických čp. 401/I / Dům Na kamenci čp. 478/I / Palác Straků z Nedabylic čp. 476/III / Vernierovský palác čp. 859/II / Palác Schuetzenů čp. 171/III / Palác Hložků ze Žampachu / Dům U zlaté váhy čp. 511/I / Dům čp. 627/I / Dům U zlatého hroznu čp. 78/IV / Dům U váhy čp. 1049/I / Dům U Sladkých čp. 351/I / Dům čp. 110/IV / Dům čp. 112/IV
Poznámky
Rejstřík