Praha a Vltava. Řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy

Praha a Vltava. Řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy
Availability: in stock
including VAT
your price336,00 Kč
ps

Praha a Vltava

Řeky, potoky a vodní nádrže Velké Prahy

Praha je svými návštěvníky vnímána jako jedno z nejkrásnějších světových měst a jedinečné místo v srdci Evropy. Za svou malebnost a neopakovatelnou atmosféru přitom vděčí nejen obdivovaným architektonickým skvostům, romantickým zákoutím a rozlehlým parkům, ale i bezprostřednímu kontaktu s řekou Vltavou, s pražskými potoky a říčkami, na jejichž březích se město v průběhu staletí rodilo, vyvíjelo, rozrůstalo, žilo a žije.

Obsah:

Úvodní slovo primátora

Město a řeka

Slučování a zrcadlení (Václav Cílek)

Symbolický význam Vltavy (Václav Cílek)

Pražské vody

Řeka v Praze (Václav Tomášek)

Vodní toky a nádrže na území Prahy (Richard Beneš)

Ztracené vodní toky (Jiří Pergler)

Podzemní vody v Praze (Eva Kaprasová)

Hydrologická charakteristika vodních toků v Praze (Jan Kubát)

Jakost vody (Mark Rieder)

Teplota vody a ledové poměry Vltavy (Václav Matoušek)

Voda a Pražané

Voda pitná a užitková (Jaroslav Jásek)

Průmyslový vodovod Praha-Vysočany (Vladimír Okrouhlický)

Pražské stokování a čištění odpadních vod (Jaroslav Jásek, Jiří Šejnoha)

Stolní voda (Jaroslav Jásek)

Pražské prameny a studánky (Jaroslav Jásek)

Pražské mosty (Pavel Augusta)

Pražské studny, kašny a fontány (Pavel Augusta)

Rudolfova štola (Pavel Augusta)

Lázně, plovárny, koupaliště a bazény (Pavel Augusta)

Mytí ulic a úklid sněhu (Pavel Augusta)

Vodní sporty (Pavel Augusta)

Vltavské hospody a botely (Milan Polák)

Lidé kolem vody

Osobnosti (Jaroslav Jásek, Pavel Augusta)

Plavci a lodníci (Pavel Augusta)

Mlýny a mlynáři (Milan Polák)

Poříční policie (Lubomír Kašpar)

Lidičky (Pavel Augusta, Jaroslav Jásek, Milan Polák)

Povodně a jiné kritické chvíle

Sucha a povodně, historie hydrologické služby (Libor Elleder)

Ochrana Prahy před povodněmi (Blanka Brožková)

Slovo na závěr

Vybraná literatura

Summary