Praha - Vídeň: Dvě evropské metropole v běhu staletí

Praha - Vídeň: Dvě evropské metropole v běhu staletí
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Praha - Vídeň: Dvě evropské metropole v běhu staletí
Václav Ledvinka a kol.

Bohatě ilustrovaná kniha zachycující dvě metropole ve vzájemném kontextu.

Obsah:

Úvodem / Zum Geleit (Václav Ledvinka)
Předmluva k vídeňské výstavě / Vorwort zur Ausstellung in Wien (Johanna Rachinger)
Úvodní slovo generálního partnera / Einleitung des Generalpartners (Jack Stack)

České země a Rakousko. Některé dějinné aspekty od pozdního středověku do raného 19. století (Anna M. Drabek, překlad Juliana Boublíková-Jahnová)
Něketré stránky dějin od pozdního středověku do raného 19. století (Václav Ledvinka, Věra Přenosilová)
České země a Rakousko v letech 1848-11914 (Monika Glettlet, překlad Juliana Boublíková-JahnováJuliana Boublíková-Jahnová, Štěpánka Kudrnáčová, Magdalena Živná)
Vztah českých zemí a české společnosti k Rakousku a Vídni v letech 1848-1918 ( Jiří Kořalka)
České země a Rakousko v hudebních dějinách ( Theophil Antonicek, překlad Olga Mojžíšová)
Praha a Vídeň - evropská hudební osa par excellence (Michaela Freemanová)
Praha a Vídeň v zrcadle literatury 19. a 20. století  (Bernhard Fetz, Wendelin Schmidt-Dengler, úřeklad Milan Tvdík)
Literární a divadelní Praha a Vídeň českýma očima (Václav Ledvinka, Magdalena Živná)
Čechy a Rakousko v zrcadle rukopisů pozdního středověku ( Ernst Gamillscheg, překlad Juliana Boublíková-Jahnová)
Rukopisy pozdního středověku - mezi Prahou a Vídní (Zděněk Uhlíř)

Obsah katalogové části:


 Prolog
1. Rodový spor a reformní hnutí: Rukopisy a inkunábule
2. Císař a učenci: Rudolf II. v Praze
3. Vláda Habsburků od třicetileté války do začátku první světové války
4. Hudba jako zrcadlo společných dějin
5. Literatura jako odraz společných dějin

Soupis zkráceně citované literatury
Seznam zkratek
Resüme
Summary