Pražské hřbitovy - Olšanské hřbitovy I + II

Pražské hřbitovy - Olšanské hřbitovy I + II
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Miloš Szabó

Pražské hřbitovy - Olšanské hřbitovy I+II

Na největším z pražských hřbitovů, založeném roku 1680 po velké morové epidemii, nalezlo poslední odpočinek už přes jeden milion lidí… Autor, který již léta pečuje o zdejší naučné stezky, přináší údaje o pomnících a medailonky osobností z dnes již zrušeného prvního úseku a také o známých i zapomínaných osobnostech z úseku druhého (založen 1787): umělců, vědců, techniků, podnikatelů a mnoha dalších profesí, mj. i K. H. Borovský, bratři Thámové, G. Dobner, A. Puchmajer, V. M. Kramerius, V. K. Klicpera, F. Dittrich a další a další.

Obsah

Úvodem / 7
OLŠANSKÉ HŘBITOVY / 11
Kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie / 12
Patroni olšanského kostela / 12

OLŠANSKÉ HŘBITOVY I. / 16

OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. / 32

1.oddělení / 32
2. oddělení / 43
3.oddělení / 61
4.oddělení / 78
5.oddělení / 87
6.oddělení / 100
7.oddělení / 108
8.oddělení / 132
9.oddělení / 153
10. oddělení / 171
Závěrem / 181

Slovníček méně obvyklých výrazů / 182
Literatura a prameny / 187
Jmenný rejstřík / 189
O autorovi / 207