Příběh Národního technického muzea

Příběh Národního technického muzea
ISBN: 978-80-7037-173-2
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Jan Hozák
Příběh Národního technického muzea

Kniha Příběh Národního technického muzea vychází u příležitosti 100. výročí založení muzea. Jde o publikaci populární, bohatou na obrazový fotografický materiál, která se obrací k širokému okruhu čtenářů.
Jejím cílem je nejen ukázat ve zkratce proměny muzea, expozic, depozitářů, různé přesuny a stěhování sbírek, ale také dění ve městě, ve kterém bylo muzeum založeno a kde již po dobu jednoho století působí. Množství fotografií proto přibližuje životní styl české společnosti na přelomu 19. a 20. století, hospodářský a kulturní rozmach, v němž technické vynálezy a jejich využití hrálo stále významnější roli. Čtenář si připomene, jak vypadaly pražské ulice, jaké v nich jezdily dopravní prostředky, seznámí se s atraktivním prostředím výstav a s velkými stavbami, které ovlivnily podobu Prahy a bezprostřední okolí muzejní budovy na Letné. Důležitým výtvarným prvkem knihy jsou plakáty z bohaté sbírky archivu NTM. Jejich reprodukce poukazují nejen na konkrétní výstavní akce, ale dokládají mnohotvárnost uměleckých stylů a proměny obecného vkusu.

Obsah:
Úvodem
Předchůdci (1862-1907)
Zakladatelé (1908-1918)
V samostatném státě (1918-1939)
Za německé okupace (1939-1945)
Po válce (1945-1951)
Pod státní správou (1951-1959)
V letech naděje (1960-1969)
Čas normalizace (1970-1985)
Převrat a nové vyhlídky (1989-2002)
Rekonstrukce a perspektivy muzea (2002-2008)
Vedení Národního technického muzea
Prameny a literatura
Seznam autorů fotografií
Ediční poznámka

Národní technické muzeum, Praha 2008, rozměr 230 x 305 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-173-2