Prostřený stůl na hradě Pernštejn

Prostřený stůl na hradě Pernštejn
ISBN: 978-80-7480-064-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena950,00 Kč
ks
Vítězslav Štajnochr

Prostřený stůl na hradě Pernštejn


Kritický katalog k tematické instalaci na státním hradě Pernštejn

Autoři instalace: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., PhDr. Libuše Ruizová, Jitka Bukovjanová

Kurátor: PhDr. Eva Škrabalová

Obsah:

I. Stolování na velmožském sídle Pernštejnů v 15. a 16. století

Nebeská hostina věčné blaženosti (deskový obraz v bývalé hradní kapli)
Malá hostina (obraz Lucase van Valckenborcha)
Hostina v domě Šimona Farizea (obraz Cenni di Francesca)

Podání jídla v hradní tabulnici

Tabulnice
Tabule
Obestření tabulnice
Baldachýn
Prostření tabule
Trojí prostření tabule
Umyvadlo k tabuli  
Obřady u stolu
Předložení pokrmu na tabuli
Pojídání pokrmu rukama
Individuální podání pokrmu na destičce a na kotouči
Předložení a podání nápoje k tabuli
Víno, předložení a podání vína
Výstav nádobí v tabulnici
Individuální podání jídla v komnatě velmožově

Tabule s kančí pečení
Kančí a vepřové
Placky
Chleby
Lámání placek, chleba
Kvas
Kvasnicové pivo
Stolní konvice na pivo
Pivní džbán
Máz, holba, žejdlík, korbel
Navštívení Panny Marie (deskový obraz v komnatě velmožově)

Podání jídla ve fraucimoru

Fraucimor
Postní stůl fraucimoru s podáním chleba a oleje
Postní olej
Sůl
Prostření postního stolu
Postní ryba
Postní stůl fraucimoru s podáním sýru
Selské kyselé sýry
Klášterní bochníkové sýry
Předložení sýru v plachetce
Podání jídla děvečkám ve fraucimoru

Předložení zápary
Předložení omáčky
Podání jídla hradní čeledi

Podání jídla mužské čeládce u stolu
Kaše
Podání jídla ženské čeládce při lavici
Luštěniny
Okřín
Podání polévky hradní čeledi
Pojem „mísa“ a pojem „stůl“
Domácí lázeň

Příprava lázně
Archaické nádoby
Plané a šlechtěné ovoce a lesní plody
Hradní kaple

Žehnání chleba a vína
Svaté příbuzenstvo Ježíšovo (reliéfní obraz v bývalé hradní kapli)

Renesanční hodový banket

Hodový banket
Hody v temporálu
Hody v sanktorálu
Hody iniciační
Triclinium
Tabule vystrojená květy
Předložení pokrmů v párových mísách
Insignie stolního kráječe
Cadenas
Pojem talíř
Předložní talíř
Hluboký talíř
Benátské číše a nálevní konvice
Slánky v soupravách nádobí
Šály
Elevace pokrmu
Podstol
Tondo, tondino, tondinetto
Truňky

Formy truňků
Vítací tabule
Sedlová stolice
II. Stolování na hraběcím sídle Mittrowských z Nemyšle v 19. a 20. století

Podání jídla v appartementu – service à la camera

Malá snídaně v appartementu
Malá snídaně pro dva
Velká snídaně v appartementu
Podání jídla v appartementu
Podání postního jídla v appartementu
Podání humra
Konzolové pulty
Podání kolace v appartementu
Postní kolace s hroznovým vínem
Malá postní kolace
Oratorium v dámském appartementu
Pánský salon

Malý pánský salon v appartementu
Pánský přijímací salon
Kávový a kuřácký salon při společenském sále
Podání kávy v pánském salonku v appartementu
Podání digestivu v pánském salonku v appartementu    
Kuřácká výbava v pánském salonku v appartementu
Dámský salon

Podání čaje
Čajové pečivo, moučník
Máslo
Přepuštěné máslo
Podání másla
Bankety

Hodové bankety
Protokolární bankety
Místo pro oficiální banket
Velké dînerové menu
Etiketa dîneru
Nástolník – plat de ménage; platménage
Banketní výbava
Francouzský servis
Prostřená tabule
Jídelní buffetový pult
Podání nápojů
Nápojový buffetový pult
Podání aperitivu při protokolárním banketu
Nástolec – sûrtout-de-table
Tabule na podívanou

Mensa secunda
Zahrada Čtyř živlů
Zámecký personál na hraběcím sídle

Služební kolace
Podání jídel služebným osobám dětského appartementu
Malá kolace v pokojíku dětské komorné
Pravdivý příběh o marnivé a zpupné panské děvečce na Pernštejně (obraz v někdejší hradní prádelní komoře)

Kuchařská kniha Polixeny z Lobkovic rozené z Pernštejna z konce věku 16. (přepis textu publikovaného Čeňkem Zíbrtem)

Summary
Seznam literatury

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha 2016, 300 x 225 mm, 223 str., ISBN 978-80-7480-064-1