Protektorátní Praha jako německé město

Protektorátní Praha jako německé město
ISBN: 978-80-204-3089-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena499,00 Kč
ks
Miloš Hořejš

Protektorátní Praha jako německé město

Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu


Záhy po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se české obyvatelstvo stalo cílem rozsáhlé vlny germanizace. Mezi prostředky využívanými ke zdůraznění nacistické dominance nemohla chybět ani nacionálním socialismem preferovaná architektura.
Ke germanizačním zákrokům využívali nacisté v protektorátu stávajících státních institucí.
V případě architektury a urbanismu se jednalo o organizaci původně založenou s cílem Prahu modernizovat – Plánovací komisi pro hlavní město Prahu a okolí. V jejím čele se postupně vystřídalo několik německých architektů a urbanistů, kteří se Praze snažili vtělit ráz ne nepodobný přestavbám Berlína, Norimberku či Lince.
Publikace českého historika Miloše Hořejše představuje první systematické zmapování této pozapomenuté kapitoly našich novodobých dějin.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Úvod, poznámky k úvodu
Architektura a urbanismus v nacistickém Německu: Rustikalismus v architektuře a ideologii / Nacistická architektura ve svém tažení na Východ / Urbanismus v nacistickém Německu / Poznámky k první kapitole
Architektura a urbanismus v českých zemích před příchodem a po příchodu nacistů: Architektura a urbanismus českých zemí ve třicátých letech a v první polovině čtyřicátých let / Urbanismus Prahy před okupací / Poznámky ke druhé kapitole
Plánovací komise pro hlavní město Prahu a její hlavní představitelé: Plánovací komise / Niemeyer / Wunderlich / Mikušovic / Blanck / Poznámky ke třetí kapitole
Další aktéři plánování v Protektorátu Čechy a Morava: Úřad říšského protektora / Vrchní zemští radové / Heydrich a Speer / Pfitzner a "jeho" pražský magistrát / Pozemkový úřad - Bodenamt / Pražská německá technika - Deutsche Technische Hochschule Prag / Poznámky ke čtvrté kapitole
Plánovací komise a oblasti její činnosti: Pražské válečné realizace staveb mimo činnost Plánovací komise / Celkový plán osídlení Prahy a německé obyvatelstvo / Městská zeleň, sportoviště a domy pro Hitlerovu mládež / Zásahy v městském centru / Vodní hospodářství / Pražská silniční a dálniční síť / Podzemní dráha / Pražský železniční uzel / Kladno / Poznámky k páté kapitole

Závěr, poznámky k závěru
Seznam použitých zkratek a literatury
Jmenný rekstřík
Summary

Nakladatelství Mladá fronta, Praha 2013, rozměr 210 x 250 mm, bar., 320 s., ISBN  978-80-204-3089-2