Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích

Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena299,00 Kč
ks

Karel Kuča

Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích

Průvodce po památkách biskupské městské čtvrti v Litoměřicích, kolem katedrály sv. Štěpána, s přehledem vývoje tohoto území v kontextu vývoje Litoměřic.

Obsah:
Úvod

Dómský pahorek v kontextu vývoje Litoměřic

Nejstarší slovanské osídlení a hradiště na Hrádku nad Litoměřicemi
Založení přemyslovského litoměřického hradu na Dómském pahorku
Vznik litoměřické kapituly na Dómském pahorku
Raně středověká litoměřická aglomerace
Počátky proměny Litoměřic v město
Formování městského sídliště "prvního založení" na Městském pahorku
Založení středověkého města Litoměřic
Nedokončené opevnění Dómského pahorku
Pokus o založení Nového města v severní části Dómského pahorku
Nový královský hrad ve městě
Rozšíření středověkého města
Litoměřice ve vrcholném středověku
Vývoj za třicetileté války
Založení litoměřického biskupství a barokní proměna Litoměřic
Vývoj v 19. a 20. století

Památky na Dómském náměstí
Ohrazení a brány
[Stará katedrála sv. Štěpána a kostel Všech svatých]
Katedrála sv. Štěpána
Severní strana lodi
Jižní strana lodi
Chór
[Stará zvonice]
Zvonice
Biskupská rezidence čp. 1d
Dům čp. 2d
Děkanství čp. 3d a kanovnické domy čp. 4d-8d
Diecézní seminář čp. 9d (později diecézní konzistoř - kurie)
Proboštství čp. 10d
Dům čp. 11d
Dům čp. 12d
Dům čp. 13d

Litoměřická kolegiátní kapitula (1057-1655)
Přehled litoměřických proboštů

Litoměřické biskupství a diecéze (od roku 1655)
Přehled litoměřických biskupů

Literatura a prameny