Průzkumy památek 2000/1

Průzkumy památek 2000/1
ISBN: 1212-1487
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah

Úvodník
ing. arch. Milena Hauserová: Souvislosti

Studie
František Gabriel, Kamil Podroužek: Skalní sídliště Sloup. Vývoj stavební podoby a nový náhled na funkce, které toto místo v minulosti mělo.
Jiří Varhaník: Hlízová věž hradu Zvíkova. Dokumentace současné stavební podoby, slohový rozbor (datace rámcově do doby brzy po polovině 13. století), interpretace, analogie.
Miroslav Plaček: Identifikace středověkého jádra hradu Sádku a jeho vývoj.
Jan Anderle, Martin Ježek, Jan Zavřel: Průzkum selské usedlosti čp. 2 v Sakách na Slánsku. Nejstarší doposud v Čechách zjištěný stojící pozůstatek vesnického domu (část roubené jizby z doby kolem přelomu 15. a 16. století), přehled stavebně historického vývoje, charakter staršího osídlení lokality.
Josef Kyncl: Exkurz: Dendrochronologie roubeného domu čp. 2 v Sakách. Dřevo kuláčů srubu datováno do r. 1494, stropních trámů r. 1780.
Jan Pešta: Zámek Pravonín. Stavebně historický průzkum zámku.

Materiálie
Zdeněk Dragoun: Předběžné výsledky sledování rekonstrukce spodních podlaží domu čp. 549/I na Staroměstském náměstí v Praze. Stavební vývoj domu (románská část, rozsah gotické přestavby, renesanční úpravy), návaznost na sousední zástavbu.
Tomáš Berger, Jan Royt: Nově odkryté nástropní malby v kapli Panny Marie a sv. Karla Boromejského v italském špitále v Praze na Malé Straně. Ikonografie a výtvarný charakter nově objevených maleb, které patří k malbám nejranějšího období baroka v Praze.
Pavel Zahradník: Zednický rod Koschů a Jan Kryštof Kosch, neznámý stavitel z Klášterce nad Ohří. Archivní prameny k působení rodiny Koschů, stavební aktivity Jana Kryštofa (největší známá práce - kostel v Radnicích).
Kateřina Cirglová: Sloup Nejsvětější Trojice v Teplé. Analýza, návrh autorského určení, upozornění na kompoziční a architektonické vazby.

Recenze
Vladimír Hrubý: P. Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy
Jiří Slavík: E. Semotanová, M. Richter a kol., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5, Hradec Králové
  
Stavebně historické průzkumy
Naďa Goryczková: Stavebně historické průzkumy z archivu Památkového ústavu v Ostravě