Průzkumy památek 2001/1

Průzkumy památek 2001/1
ISBN: 1212-1487
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena60,00 Kč
ks
Obsah

Úvodník
PhDr. Jaroslav Petrů: Nezbytnost interpretace uměleckého díla
        
Studie
Aleš Stejskal: Třeboňské opevnění z let 1525 - 1526 v písemných pramenech (geneze a průběh stavby, pracovní síly, finanční náklady, jednotlivci)
Veronika Korčáková: Ikonografický program pohřební zámecké kaple Všech svatých v Telči
Vladislav Razím, Martin Ježek: Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
Jiří Bláha: Středověký krov nad presbytářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Materiálie
Milada Radová-Štiková: Sklípkové klenby karlštejského purkrabství
Radim Vrla: Stavebně historický průzkum půdních prostor východní části jádra hradu Malenovice
Jan Adámek, Jan Sommer: Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997–2000
Jiří Bláha, Tomáš Borovský, Petr Czajkowski, Dalibor Hodeček: Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy
Tomáš Kyncl: Exkurz: Dendrochronologie krovů kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy
Jiří Varhaník: Zvonice kostela sv. Klimenta v Mirovicích
Pavel Borský, Dagmar Černoušková, Josef Kyncl: Dům v Zelenářské ulici č. 5 ve Znojmě
František Kašička: Domy čp. 30 a čp. 31 na náměstí ve Vyšším Brodě
Ludmila Kvapilová: Pieta v kostele sv. Ducha na Starém Městě pražském
Jan Kozák, Petr Chotěbor: Ilustrace k soudobé zprávě o požáru Pražského hradu roku 1541
        
Diskuse
Jaroslav Petrů: Klíč k principu síťové klenby Petra Parléře
        
Recenze
Milada Radová-Štiková: J. Bukovský, Loretánské kaple v Čechách a na Moravě
Zdeněk Dragoun: D. Líbal, P. Líbal, Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích
Jiří Varhaník: J. Frolík a kol., Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu, výpověď archeologických pramenů
       
Stavebně historické průzkumy
Jan J. Outrata, Věra Kredbová: Stavebně historické průzkumy z archivu Státního památkového ústavu v hlavním městě Praze - Staré Město pražské