Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
ISBN: 978-80-7599-133-1
Availability: in stock
including VAT
your price769,00 Kč
ps
Aleš Zářický (ed.)
Rakouské Slezsko
v procesu modernizace 1742-1914

Publikace je syntézou základního výzkumu k dějinám Rakouského Slezska v procesu modernizace (1742—1914). První svazek obsahuje teoretická východiska výzkumu procesu modernizace v zahraničí i v České republice a soustředí se na jeho analýzu v oblasti hospodářství, zemědělství, v dopravě a v peněžnictví. Zachycuje také proměnu tradiční společnosti ve společnost občanskou. Druhý svazek je věnován rozvoji školství, náboženskému životu a demografickým změnám. Publikace představuje ucelený pohled na dějiny Rakouského Slezska a završuje mnohaleté výzkumy pracoviště.

Obsah:

I. svazek:

Předmluva
Modernizace jako teoretický problém
Rakouské Slezsko a jeho vymezení
Hospodářství
  Zemědělství
  Průmysl
  Doprava
  Peněžnictví
  Hospodářská a socioprofesní proměna země
Společnost
  Šlechta v procesu modernizačních změn
  Vývoj občanské společnosti po roce 1848

II. svazek:

Společnost
  Školství a vzdělávání
  Náboženský život
  Židé jako specifická součást společnosti
Obyvatelstvo
  Demografický vývoj v letech 1869-1914
  Zdravotní stav populace
Závěr
Seznam citovaných pramenů a literatury
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
Summary
Streszczenie
Zusammenfassung

Podrobný obsah na webových stránkách OSU:
https://dokumenty.osu.cz/ff/chsd/publ/rakouske-slezsko-modernizace-obsah-svazek1.pdf
https://dokumenty.osu.cz/ff/chsd/publ/rakouske-slezsko-modernizace-obsah-svazek2.pdf

Summary
https://dokumenty.osu.cz/ff/chsd/publ/rakouske-slezsko-modernizace-summary.pdf

Zusammenfassung
https://dokumenty.osu.cz/ff/chsd/publ/rakouske-slezsko-modernizace-zusammenfassung.pdf

Streszczenie
https://dokumenty.osu.cz/ff/chsd/publ/rakouske-slezsko-modernizace-streszczenie.pdf

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2020, rozměr 170 x 240 mm, 2 svazky, 1223 s., čb., česky s anglickým, polským a německým resumé, ISBN 978-80-7599-133-1