Recyklované divadlo

Recyklované divadlo
ISBN: 978-80-247-5751-3
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Vojtěch Poláček, Vít Pokorný

Recyklované divadlo


Kniha představuje několik vzájemně provázaných trendů v současné divadelní architektuře. Jejím ústředním tématem je recyklace. Velkou část prezentovaných projektů spojuje využití recyklovaných materiálů. Ekologické myšlení však současní architekti projevují také snahou o revitalizaci zanedbaných prostorů či adaptaci nejrůznějších nevyužívaných staveb.
Kniha se dotýká také problematiky pohyblivé divadelní architektury a stavbami vznikajícími v těsné spolupráci s komunitou uživatelů. Zkoumá také aplikaci tzv. sociálně zodpovědného marketingu v oblasti kulturních projektů. Obsáhlou úvodní studii doplňuje anketa se čtyřmi významnými evropskými architekty. Součástí publikace je i 60 profilů realizovaných divadel doplněných bohatou obrazovou dokumentací.

Obsah:

Úvod
Adaptace
Komunita
Pohyb
Ekologie
Marketing
Anketa
Profily

Národní muzeum, Grada, Praha 2015, 160 x 230 mm, 365 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-247-5751-3