Relikvie - odpustky - poutní odznaky

Relikvie - odpustky - poutní odznaky
ISBN: 978-80-880-1344-0
Availability: in stock
including VAT
your price154,00 Kč
ps
Jan Hrdina

Relikvie - odpustky - poutní odznaky

Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy


Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple, prodej papežských odpustků v Čechách a nález poutního odznaku v Praze v širším středoevropském kontextu. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Obsah:


Úvodem

Slavnost ukazování ostatků (ostensio reliquiarum) na Dobytčím trhu Nového Města pražského aneb co víme o procesí s relikviemi a věží ostatků
Otazníky kolem kaple Božího Těla anebo výprava po stopách sv. Felixe a Adaukta
Pojišťovna spásy aneb papežské odpustky v českých zemích a v Praze na přelomu 14./15. století
More Pragensi? aneb pražský poutní odznak, jeho zahraniční "sousedé" a regionální jubilejní roky 1393-1397

Prameny a literatura
Zusammenfassung
Rejstřík osobních jmen
Rejstřík místních jmen

Scriptorium, Praha 2017, 192 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-880-1344-0