Rodinná loutková divadélka

Rodinná loutková divadélka
ISBN: 978-80-7028-353-0
Availability: in stock
including VAT
your price264,00 Kč
ps
Jaroslav Blecha
 
Rodinná loutková divadélka


Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Sumarizuje dosavadní poznatky autora získané dokumentací a studiem autentického materiálu ve veřejných i soukromých sbírkách a nabízí úvahy o smyslu a funkci rodinného loutkového divadla. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience. Kromě obecného historického textu poskytuje také zevrubný soupis české produkce tištěných dekorací a loutkových divadel od konce 19. století do roku 1947, kdy již fenomén rodinného loutkového divadla ve své původní podobě a funkci zanikl. Publikace je vybavena bohatými obrazovými ukázkami vybranými nejen s ohledem na jejich dějinnou závažnost, ale též atraktivitu.

Obsah:

Osobní vzpomínka
O knize
Rodinné loutkové divadlo jako jev
Prehistorie stolních divadel
Aktéři stolních scén
Dekorace českých umělců
Souborná tištěná divadla
Hrdinné loutkové divadlo jako evoluční trend
Závěrem
Postscriptum
Resumé
Význačné loutkařské firmy a nakladatelství
Drobné medailony výtvarníků dekorací a divadel
Katalog produkce
Jmenný rejstřík
Použitá a doporučená literatura
Prameny
O autorovi

Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 144 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-7028-353-0