S knížaty u stolu

S knížaty u stolu
ISBN: 978-80-88240-08-2
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps

Irena Korbelářová, Michal Zezula (eds.)

S knížaty u stolu

Publikace S knížaty u stolu… je věnována atraktivnímu tématu středověké kulinární kultury dvorského prostředí. Pozornost je přitom zaměřena na všechny její složky: pokrmy a nápoje, gastronomickou přípravu, formy stolování, kuchyňské a stolní nádobí i stavební podobu a vybavení kuchyní a hodovních síní. Geograficky je téma vymezeno historickým opavským a ratibořským vévodstvím náležejícím ve 14. a 15. století opavské (opavsko-ratibořské) linii rodu Přemyslovců, územím se společnou politickou a kulturní minulostí. Zvolené téma publikace představuje na základě informací a artefaktů získaných interdisciplinárním výzkumem, jejichž základ tvoří katalog archeologických nálezů z rezidenčních měst – Opavy a Ratiboře. Kniha je bohatě vybavena ilustracemi (reprodukce středověkých iluminací, díla starých mistrů, nástěnné malby aj.), které umožňují čtenáři pochopit prezentované poznatky v kontextu středověké kultury. Nedílnou součástí takto pojaté koncepce vyprávění jsou i ukázky dobových receptů, včetně fotografií podle nich připravených pokrmů.

Obsah:
 • Úvodem
 • Středověké Opavsko a Ratibořsko: země střetávání, soupeření i poklidného soužití
 • Přemyslovců a Piastovců 
 • Kontakty, zkušenosti, inspirace 
 • Dvorská kultura 
 • Stolování na slezských vévodských dvorech 
 • Jídlo a pití, gastronomická příprava 
 • Dvorské umění kuchařské 
 • Kulinářské zážitky opavských a ratibořských vévodů 
 • Hradní kuchyně na dvorech opavských a ratibořských Přemyslovců 
 • Příprava pokrmů a stolování ve světle archeologických pramenů z Opavska a Ratibořska 
 • Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře 
 • Sklo a stolování
 • Závěr 
 • Anglické resumé 
 • Literatura
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, r. 2018, rozměr 220 x 230 mm, 269 s., bar., ISBN 978-80-88240-08-2