Sádrové odlitky. Restaurování a péče o umělecká díla

Sádrové odlitky. Restaurování a péče o umělecká díla
ISBN: 978-80-7560-301-2
Availability: in stock
including VAT
your price620,00 Kč
ps
Jan Ďoubal a kolektiv
Sádrové odlitky
Restaurování a péče o umělecká díla

Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešit problematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálům sochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.

Obsah:

Předmluva
1 Úvod do problematikysádrových odlitků
2 Stručná historie sádrových odlitků
3 Technologie zhotovení odlitků
4 Povrchové úpravy
5 Vlastnosti dásrového pojiva a odlitků ze sádry
6 Poškození sádrových odlitků
7 Průzkum sádrových odlitků
8 Restaurování sádrových odlitků
9 Podmínky pro uložení a transport sádrových odlitků
10 Závěr
11 Přílohy
12 Literatura
13 Summary

Univerzita Pardubice, Litomyšl 2020, 264 s., rozměr 175 x 245 mm, bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-301-2