Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice: Britanika & Liechtensteiniana
ISBN: 978-80-87967-05-8
Availability: in stock
including VAT
your price750,00 Kč
ps
Petr Czajkowski

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice

Britanika & Liechtensteiniana


Záměrem publikace je seznámení odborné a laické veřejnosti se sbírkami ve správě Národního památkového ústavu, konkrétně s částí konvolutu sbírek na státním zámku v Lednici na Moravě. Volně navazuje na publikaci s názvem Italika zaměřenou na italskou část zdejší sbírky a pokračuje v identifikaci a interpretaci dosud blíže nepopsaného a nezpracovaného fondu. Aktuálně zhodnocuje materiál, jehož provenience a lokální určení souvisí s Britskými ostrovy a projevuje se v mnoha technicky a tematicky odlišných souborech, dokumentujících historické objekty, dobovou uměleckou a architektonickou produkci či různé příklady řemesel a technologických možností. Druhá část materiálu se zaměřuje na sběratelské, výstavní, rekonstrukční, restaurátorské a podnikatelské akce lichtenštejnské dynastie ve střední Evropě. Prezentace a komparace materiálů může v tomto případě výrazným způsobem prohloubit v odborné literatuře dosud předpokládané souvislosti ideového čerpání z britského kulturního prostředí.

Obsah:

Úvod
Sbírka kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku Lednice
Britanika
Liechtensteiniana
Vzorníkové listy kachlí a keramických obkladů
Abstract
Bibliografie

Národní památkový ústav, Brno 2016, 300 str., 240 x 280 mm, ISBN 978-80-87967-05-8