Sborník prací z historie dějin a umění 3/2003, Klenová

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2003, Klenová
ISBN: 80-85628-97-x
Availability: in stock
including VAT
your price100,00 Kč
ps
Obsah:

Klenová - studie
Eva Kamenická: Hrad Klenová - k poznání vývoje hradu a středověkých fortifikací
Jiří Úlovec: Hrad a zámek Klenová a jeho majitelé
Jiří Jánský: Rytíř Přibík Klenovský z Klenového (1416 - 1465) - "bohatýr neodolatelný" a "Jidáš táborů"
Ladislava Vaňková: K majetkovým poměrům klenovských obyvatel ve světle pozemkových knih a dalších archivních pramenů
Magdaléna Krejčová: Eduard Stadion, Václav Veith a zámek Klenová
Lenka Sýkorová: Felix Heinschel von Heinegg - stránky z deníku
Marie Anna Kotrbová: Panství Klenová a jeho majitelé od konce 19. století

Klenová - materiály a drobné texty
Marie Anna Kotrbová: Renesanční kamna na Klenové
Vratislav Ryšavý: K architektovi romantického zámku Klenová
Magdaléna Krejčová: Majitelé Klenové od Václava Veitha po Heliodora Heidla
Marcel Fišer: Nález renesanční výmalby v budově tzv. purkrabství v roce 1933
Václav Maidl: Tři dokumenty k Robertu Michlovi a Hansi Watzlikovi

Klatovsko
Mojmír Horyna: Poznámky k architektuře zámku v Týnci u Klatov
Karel Černý: Jezuité a prof. Jindřich Vančura

Appendix
Jindřich Hůrka: Bibliografie regionální produkce za rok 2003

Galerie Klatovy Klenová a Historická společnost Klatovy, r. 2003, rozměr 148 x 210 mm, 263 s., čb., bar. příloha, česky, ISBN 80-85628-97-x