Sdílné město / A Communicative Town

Sdílné město / A Communicative Town
ISBN: 978-80-85034-44-8
Availability: unavailable
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Michaela Ryšková

Sdílné město / A communicative town

Krnovské textilky v pohledu památkové péče

The Krnov-based textile factories from the point of view of monument preservation


Publikace seznamuje s historickým vývojem soukenictví v Krnově, přináší katalogový přehled všech 37 krnovských textilních továrem, podrobněji se věnuje továrně Alois Larisch a synové.
Publication introduces historical development of the drapery in Krnov, accompanies by the catalog of all 37 textile factories in Krnov. It also shows a factory of Alois Larish and son's company in detail.

Obsah /Contents

Úvod / Introduction

Krnovské soukenictví / Cloth-making in Krnov

Jeden příklad za všechny - Alois Larisch a synové, továrna na vlněné zboží / One example goes for all -Alois Larisch and Sons, woolen goods factory
Počátky podnikání - ruční tkalcovna v Krnově a mechanická prádelna v Kostelci / Start of business - manual weawing plant in Krnov and mechanical spinning factory in Kostelec
Založení krnovské továrny a její rozvoj v 19. století / The foundation of the Krnov-based factory and its development in the 19th century
Krnovká továrna v 1. polovině 20.- století / The Krnov-based factory in the first half of the 20th century
Krnovská továrna po znárodnění / The Krnov-based factory after nationalization
Památková hodnota, možnosti a plány / Monumental value, possibilities and plans
Inspirace / Inspiration

Katalog krnovských textilek / An overview of Krnov-based textile factories

Prameny / Recources
Literatura / References

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava, Ostrava 2008, 114 str., rozměr 145 x 210 mm, bar. obr., česky a anglicky, ISBN 978-80-85034-44-8