Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Sepulkrální památky v praxi památkové péče
ISBN: 978-80-88226-24-6
Availability: in stock
including VAT
your price110,00 Kč
ps
Jiří Roháček - Karel Müller - Jan Chlíbec - Jiří Slavík
Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Cílem metodiky je poskytnout především odborným i výkonným pracovníkům památkové péče, státní a církevní správy, městských a obecních úřadů, ale i zájemcům z řad historiků, historiků umění, restaurátorů, heraldiků, epigrafiků, genealogů i širší poučené veřejnosti základní přehled o sepulkrálních památkách, jejich podobě, vývoji, metodách dokumentace a péče o ně. Metodika může sloužit i jako učebnice relevantního odborného vzdělávání všech stupňů.

Obsah:

Úvodem (Jiří Roháček)
Funkční kontext sepulkrálních památek (Jiří Roháček)
Uměleckohistorický kontext sepulkrálních památek
Epigrafika sepulkrálních památek (Jiří Roháček)
Erb jako součást náhrobků v českých zemích od 13. do 20. století (Karel Müller)
Sepulkrální památky v praxi památkové péče (Jiří Slavík)
Dokumentace sepulkrálních památek (Jiří Slavík)
Seznam literatury a online zdrojů
Přílohy
   Výběrový seznam zkratek v nápisech na sepulkrálních památkách
   Příklady typických náhrobků s popisem

Národní památkový ústav, Josefov 2020, rozměr 150 x 210 mm, 112 s., čb., česky, ISBN 978-80-88226-24-6