Slovník judaik

Slovník judaik
ISBN: 80-85608-64-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena140,00 Kč
ks
Alexandr Putík, Michaela Scheibová, Olga Sixtová, Lenka Uličná a Dana Veselská

Slovník judaik

Tato příručka určená nejen odborníkům z řad historiků umění, etnologům, starožitníkům ale i laikům, která pomůže orientovat se jak v židovských rituálních předmětech používaných v synagoze a v domácnosti, tak i v jiných předmětech vážících se k životu židovské komunity, spolků, cechů i soukromých osob, které označujeme souhrnným pojmem judaika.
Hlavní část knihy obsahuje 149 hesel vzájemně provázaných odkazy, stručnou charakteristiku symbolů vyskytujících se nejen na rituálních předmětech, ale i na náhrobcích, okruhy hesel umožňující snadněji předmět zařadit do kontextu, kalendář židovských svátků, slovníček neznámých výrazů a rejstřík. Jednotlivá hesla doprovází přes 200 názorných kreseb vytvořených vesměs podle originálních trojrozměrných sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze.

Obsah:

Předmluva
Práce se slovníkem
Symboly judaismu jako výzdobný prvek
Okruhy slovníkových hesel
Kalendář židovských svátků
Slovníček neznámých výrazů
Literatura
Poznámka o autorech
Rejstřík

Židovské muzeum v Praze, Praha 2006, 165 x 205 mm, 144 str., ISBN 80-85608-64-2