Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi

Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi
ISBN: 978-80-7646-016-4
Availability: in stock
including VAT
your price430,00 Kč
ps
Dana Jakšičová, Miroslav Novotný
Služebníci pod zákonem
Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi
Jihočeský sborník historický - Supplementum 13

Název knihy i obrázek na obálce symbolizující život pulzující v chladném kameni desek zákona se snaží vystihnout její hlavní výpověď, Při bližším pohledu na činnost a vnitřní život řeholních kongregací nutně vyvstává dojem určitého rozporu mezi obrovským dílem na poli služby lidem a veřejné prospěšnosti, za nímž stojí maximální nasazení tisíců odhodlaných jednotlivců, a vlastním organizačním uspořádáním těchto institutů, které s sebou neslo zátěž několikasetletého církevního vývoje vedoucího k určité deformaci původních evangelních hodnot. Kniha je příspěvkem k dějinám řeholních společenství v českobudějovické diecézi v období „dlouhého" 19. století a zároveň sondou s možností širšího zobecnění. Jejím cílem není jen přispět k regionálnímu bádání na poli církevněhistorickém, ale též podat co nejkomplexnější pohled na řeholní život v dané dějinné epoše, a to v kontextu předchozího i následného vývoje a za využití interdisciplinárního přístupu.

Obsah:

Úvod (Dana Jakšičová - Miroslav Novotný)
Starý kvas se mísí s novým (Miroslav Novotný)
  Modernita, stát, společnost a církev v „dlouhém" 19. století
  Jihočeská „Popelka”
  Dědictví otců
Řeholní kongregace (nejen) na jihu Čech (Dana Jakšičová)
  Zlatý věk kongregací: Řeholní společenství spjatá
     s českobudějovickou diecézí
  Služebníci: Několik sond do pedagogické, zdravotnické
     a misijní činnosti kongregací
  Zákon: Vnitřní život kongregací ve světle stanov
  Struktury: Členství v kongregacích a jejich správa
Závěr (Dana Jakšičová - Miroslav Novotný)
Soupis příloh
Seznam pramenů a literatury
Zkratky
Summary
Resümee
O autorech

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2021, rozměr 150 x 210 mm, čb., česky s německým a anglickým resumé, ISBN 978-80-7646-016-4