Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena60,00 Kč
ks
František Kutnar

Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu

Trojí pohled na český obrozenský lid jako příspěvek k jeho duchovním dějinám


Obsah:

Úvodem o lidu jako problému historického studia

I. Lid v názorech osvícenské společnosti
Pojetí lidu u populacionistů
Pohled české společnosti josefinské na lid
Obrozenská společnosit česká a lid v období revoluce

II. Vztah obrozenského lidu k veřejnému dění politickému
Povaha lidového zájmu o společenské dění
Válka a její odraz v myšlení lidu
Revoluce a sociálně politické vise lidu ve zvěstvech a proroctvích
Panovníci v politickém pohledu lidovém

III. Náboženské a sociální myšlení blouznivců
Úvodní poznámka k dosavadním názorům o náboženských blouznivcích
Povaha blouzniveckého myšlení
Svět představ náboženských a mravních
Sociální skutečnost a ideál v představách blouznivců

Rejstřík jmenný a věcný

Odkazy dějin a dějepisců

Historický klub, Praha 1948, 212 str.