Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století

Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století
ISBN: 978-80-200-2729-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena350,00 Kč
ks
Martin Ouředníček, Jana Jíchová

Sociální prostředí Prahy

Město na prahu 21. století


Kolekce textů vychází především z empirické práce se statistickými daty a jejich vizualizace formou grafických a kartografických prvků. V úvodu jsou diskutovány současné trendy urbánních studií v kontextu výzkumu Prahy. První kapitola reflektuje dva důležité demografické procesy, které se podílejí na proměňování sociálního prostředí Prahy, demografické stárnutí a reprodukční chování mladých dospělých. Další kapitola se zaměřuje na specifické téma urbánních studií, na městskou kriminalitu. Následující dvě kapitoly vycházejí z konceptu sociálního prostředí, hodnotí transformaci dělnické čtvrti vnitřního města a roli mezinárodní migrace pro proměnu sídlištní lokality. Závěrečné tři kapitoly jsou lokalizovány do zázemí města a z různých perspektiv nahlížejí na proces lokalizace práce, komerční suburbanizace a koncept edge city. Mezi případovými studiemi se objevují pražské čtvrti Holešovice, Hůrka, Novodvorská, Ruzyně a několik suburbánních obcí v těsném zázemí Prahy.

Obsah:

Předmluva
O autorech

Úvod
Prostorová diferenciace věkové struktury obyvatelstva Prahy
Kriminalita v Praze: měřítková diferenciace a možnosti měření
Kontrasty sociálních světů v dolních Holešovicích
Cizinci a lokální sociální prostředí: případová studie Hůrka
Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu
Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu
Komerční suburbanizace v okolí pražského letiště Ruzyně

English summary

Academia, Praha 2017, 160 x 230 mm, 252 str.,  ISBN 978-80-200-2729-0