Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881-1965)

Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881-1965)
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps

Pavel Kůrka (ed.)

Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881-1965)


Paměti dr. Václava Nedělky jsou pramenem, který do mnoha detailů postihuje profesní i
soukromý život soudce na sklonku rakouské monarchie, v průběhu první republiky i za
protektorátu, zachycuje také mnoho podrobností o společenském dění v místech, kde působil.
V. Nedělka pocházel z rodiny železničního strážníka, po studiích na pražské právnické fakultě
působil ve Znojmě, v Mikulově a v Jihlavě, pak již jako soudce ve Vsetíně a ve Městě Žďáře.
Celou první světovou válku sloužil jako zásobovací důstojník na východní frontě i v zázemí.
Poté se vrátil do Žďáru, jeho působišti ve 30. letech bylo Znojmo a Brno. Od roku 1937 byl
prezidentem Krajského soudu v Jihlavě. Zde zažil nacistickou okupaci a nucené stěhování
soudu do Třebíče, kde odešel do výslužby. Text pamětí zpřístupněný touto edicí sepsal v 50.
letech.

Obsah:

Předmluva
Paměti JUDr. Václava Nedělky
(Úvod)
Moji rodiče a jejich rod
Společný život mých rodičů a moje mládí
Moje studia
Po studiích. Přípravná služba u soudu, služba vojenská a doktorát. Znojmo
Kremže u Dunaje. Vojenská služba
Praha - u "pekařů"
Zase Znojmo do 5. 7. 1909
Mikulov od 6. 7. 1909 do 2. 11. téhož roku
Jihlava od 3. 11. 1909 do 7. 4. 1911
Konečně soudcem! Vsetín od 23. 4. do 10. 10. 1911
Žďár nad Sázavou od 12. 10. 1991 do 31. 3. 1929 (s přerušením válečnými léty)
I. světová válka od 1. 8. 1914 do 25. 2. 1919. Služba u vozatajstva, stálý pohyb
Po válce zase ve Žďáru od 25. 2. 1919 do 31. 3. 1929
Ve Znojmě od 1. 4. 1929 do 3. 9. 1934
V Brně od 4. 9. 1934 do 26. 9. 1937
V Jihlavě od 27. 9. 1937 do 19. 8. 1940
V Třebíči od 20. 8. 1940 do 19. 8. 1952, od 31. 12. 1941 ve výslužbě
V Hrotovicích od 19.8.1952
Dodatek: Můj vztah k ženám
(Dovětek dcery autora paměti)
Ediční poznámka
Summary
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Rejstřík osobních jmen
Rejstřík místních jmen