Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře.

Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře.
ISBN: 978-80-7050-669-1
Availability: in stock
including VAT
your price727,00 Kč
ps
Jindřich Marek – Michal Dragoun

Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR.

Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře

Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationalis olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář

Katalog popisuje středověké latinské rukopisy Národní knihovny ČR získané po vydání Truhlářova katalogu a zařazené do signaturních oddělení I až XV. K tomu je potřeba několik slov vysvětlení. Uvedená oddělení představují část kmenového fondu rukopisů, v níž jsou zařazeny latinské rukopisy. Truhlářův katalog eviduje téměř tři tisíce kodexů, k nim od jeho vydání v letech 1905–1906 přibylo dalších několik set svazků získaných zpravidla darem či koupí. Katalog, který právě držíte v rukou, z těchto nových přírůstků zachycuje rukopisy středověké. Po publikování Truhlářova katalogu byly středověké latinské rukopisy získávány hlavně z antikvariátů. Zatímco z větších zakoupených rukopisných celků byla vytvořena samostatná oddělení, jednotlivě získávané latinské rukopisy byly stavěny do signaturních oddělení I až XV. Některé z nově získaných rukopisů zachytil Plockův katalog hudebních kodexů z roku 1973. O významnějších z nich se zmiňovala také literatura, v tom i specializovaná soupisová díla. Ostatní měly k dispozici pouze katalogizační karty, a to buď strojopisné vytvořené Emmou Urbánkovou, nebo rukopisné sepsané Zdeňkem Uhlířem, případně neměly žádnou podrobnější evidenci. Některé jednotliviny zachytily příspěvky Emmy Urbánkové, jednak její kniha o rukopisech a vzácných tiscích dnešní Národní knihovny, jednak článek věnovaný přírůstkům rukopisů. O evidenci akvizic se nedávno pokusil průvodce po rukopisných fondech v České republice publikovaný také v anglické jazykové mutaci. Od roku 2004 jsou záznamy k vybraným přírůstkům a jejich digitální kopie dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium provozované Národní knihovnou ČR. U rukopisů, které mají k 31. říjnu 2015 v Manuscriptoriu digitální kopii (celkem 35 svazků), je tato skutečnost uvedena v katalogovém záznamu.

Národní knihovna ČR, Praha 2016, rozměr 180 x 260 mm, 696 s., 1. vydání, ISBN 978-80-7050-669-1