Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti

Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti
ISBN: 9788086078748
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena118,00 Kč
ks
Karel Sklenář

Společnost Národního muzea v dějinách i v současnosti


Společnost Národního muzea patří mezi naše nejstarší vědecké společnosti. Po založení roku 1822 se stala vlastníkem a provozovatelem Národního muzea (tehdy Vlastenského muzea). Při Společnosti NM roku 1831 vznikla Matice česká, která se zabývala kultivací českého jazyka a literatury, plnila úkoly vydavatelské a spojovala Muzeum s veřejností.
Byla zde publikována základní díla české vědecké a populárněvědecké literatury. Díky úsilí Společnosti Národního muzea a Matice české se Národní muzeum stalo přední vědeckou a vzdělávací institucí v Čechách 19. století. Některé jeho sbírky dosáhly už během prvního století existence muzea evropského významu.
Když ve 20. století převzaly hmotnou péči o Národní muzeum zemské úřady a posléze přímo stát, přizpůsobila Společnost NM své poslání novým podmínkám: zprostředkovávala spojení Národního muzea s odbornou i laickou veřejností, byla v mnoha ohledech iniciátorkou odborného rozvoje muzea a vydavatelkou publikací.
V roce 1949 ztratila vydavatelské oprávnění. Doba normalizace ukončila roku 1976 činnost Společnosti NM, která po dvou letech pokračovala pod změněným názvem v okleštěné podobě. Až v roce 1990 získala zpět původní název. V nových podmínkách se zaměřila na osvětovou práci přibližující veřejnosti fondy Národního muzea i jeho problematiku. Člení se na řadu odborných sekcí, které pořádají pro členy přednášky, exkurze, zájezdy a koncerty.

Obsah:

Proč vzniklo Muzeum
Jak vzniklo Muzeum a jeho Společnost
Období zemských vlastenců (1818-1841)
Období aktivních národovců (1841-1852)
Období loajálních poddaných (1852-1861)
Období opatrných staromilců (1861-1891)
Období dominantních vědeckých osobností (1891-1919)
Společnost s podílem na správě Muzea (1919-1949)
Společnost bez Muzea, Muzeum bez Společnosti (1949-1990)
Společnost Národního muzea opět žije (1990-)
Co Společnost znamenala a znamená
Výběr literatury

Společnost Národního muzea, Praha 2007, 95 str., ISBN 9788086078748