Staletá Praha 24 - Archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy památek

Staletá Praha 24 - Archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy památek
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena50,00 Kč
ks
Zdeněk Dragoun (ed.)

Staletá Praha 24

Archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy památek

Obsah:

Jan Frolík, Petr Chotěbor: Nové zjištění o kapli Všech svatých na Pražském hradě
Jan Frolík: Bývalý Tereziánský ústav šlechtičen čp. 2 na Pražském hradě (archeologie a stavebně historický průzkum)
Jaroslav Podliska, Jan Havda, Miroslav Kovář: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně
Jarmila Čiháková: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice
Matouš Semerád, Michal Tryml: Kvádříkové objekty v domě čp. 529/III v Karmelitské ulici na Malé Straně
Michael Rykl, David Rakušen a Zdeněk Dragoun: Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150, 151 a 153/I v Karlově ulici na Starém Městě pražském
Zdeněk Dragoun: Výsledky archeologického výzkumu ve Staronové synagoze
Arno Pařík: Obnova Staronové synagogy v letech 1997 - 1999
Michal Bureš: Sixtův dům: z historie výzkumu jednoho domu na Starém Městě pražském
Jan J. Outrata: Čp. 553/I Sixtův dům. Stavebně historický průzkum stropů dvorních křídel objektu
Kateřina Hanzlíková, Petr Juřina: Vývoj osídlení na městišti Lossiovského paláce (Lidový dům) v Hybernské ulici od vrcholného středověku do časného novověku
Petr Starec, Ladislav Valtr: Bastion "U Božích muk" v Praze na Karlově - dosavadní poznatky archeologického a stavebně hisotrického průzkumu
Jan Frolík, Jiří Sigl: Srovnání výsledků archeologického a stavebně hisotrického průzkumuv Chrudimi - Štěpánkově ulici
Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek: Městská archeologie v Brně a SHP
Jiří Varhaník: K institucionalizaci archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu v naší památkové péči
Zdeněk Dragoun: Několik slov na závěr