Stalo se v zemi české...

Stalo se v zemi české...
ISBN: 978-80-86935-08-9
Availability: in stock
including VAT
your price75,00 Kč
ps
Magdaléna Šustová

Stalo se v zemi české...

Jak se vyučoval dějepis

Obsah:

Úvod
Vyučování dějepisu před tereziánskými reformami (do r. 1774)
Dějepis v 19. století (1774-1918)
Dějepis a 20. století (1918-1989)
  • Dějepis za První republiky (1918-1938)
  • Dějepis v éře Druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava (1938-1945)
  • Dějepis v socialistickém školství (1948-1989)
Dějepis na prahu 21. století (po r. 1990)
Přehled hodinových dotací dějepisu
Seznam použitých pramenů
Seznam použité literatury
Obrazová příloha

Pedagogické muzeum J. A Komenského v Praze, r. 2009, rozměr 210 x 210 mm, 47 s., bar., česky, ISBN 978-80-86935-08-9