Stavební truhlářství a parketářství

Stavební truhlářství a parketářství
ISBN: 978-80-7037-328-6
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Lukáš Hejný - Martin Ebel (eds.)
Stavební truhlářství a parketářství
Katalog k výstavě Díl(n)a stavebního truhlářství

Podobně jako na výstavě, tak také v katalogu je zřetelně oddělena část věnující se stavebnímu truhlářství a část specializijící se na parketářství.
Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.
Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.
Celý katalog je doplněn o rozsáhlý obrazový materiál.

Obsah:

Úvod do stavebního truhlářství
Příběh výroby dveřního křídla
Díla stavebního truhlářství
Dílna stavebního truhlářství
Krása ručního truhlářství (Slovo řemeslníka)
Parkety a parketářství
Parketárna v Nebřezinách u Plas
Truhlářství - řemeslo vonící dřevem (doprovodný program k výstavě)
Výběr literatury k tématu

Content:

Introduction into the fine woodworking trade
The story of the door leaf production
Fine woodworking works
Fine woodworking workshop
The beauty of manual woodworking (The artisan's words)
Parquets and the parquetry industry
The parquet manufacture in Nebřeziny near Plasy
Woodworking - a trade with the scent of wood
Selected literature

Národní technické muzeum, Praha - Plasy 2020, rozměr 170 x 245 mm, 240 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-328-6