Stavební zámečnictví

Stavební zámečnictví
ISBN: 978-80-7037-355-2
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Martin Ebel a kol.
Stavební zámečnictví
Katalog k výstavě

Sbírky Národního technického muzea dobře ilustrují vývoj okenních a dveřních kování za posledních zhruba 400 let. Především z tohoto zdroje byla připravena výstava v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy i předkládaný katalog.
Katalog uvádí souhrnná stať přinášející i celkový nástin vývoje zámkových mechanismů již od starověku až po 19. století. Jejím autorem je emeritní kurátor sbírky hutnictví a náměstek pro sbírkovou činnost NTM Zdeněk Rasl.
Navazující rozsáhlou kapitolu s názvem „Proměny okenních a dveřních kování“ zpracoval hlavní autor výstavy, ředitel Muzea stavitelství a architektury NTM Martin Ebel. Autor sleduje nejen estetickou stránku kování, ale především jejich fungování, základní vývojové zlomy a mezníky. Samostatná pozornost je věnována rovněž historickým názvům a dobové terminologii jednotlivých prvků. Zdrojem poznání zde nejsou jen samotné sbírkové předměty, ale historické prvky dochované in situ na památkách, a především dobové zámečnické příručky a nabídkové katalogy výrobců a prodejců. Jedná se o první systematické shrnutí uvedeného tématu v české odborné literatuře.
Specifickou tematiku vývoje visacích zámků připomenul v základních obrysech kurátor sbírky hornictví NTM Jaroslav Lett.
Kromě zámků a kování však sbírky NTM zahrnují i další bohatou škálu předmětů, které do oboru stavebního zámečnictví nepochybně náleží. Jejich výběrový katalog je předmětem části, kterou připravil vedoucí oddělení stavitelství a architektury Lukáš Hejný.
Na výstavy realizované v CSD NTM Plasy navazují další edukační aktivity, které se stávají stálou součástí zdejších expozic. Jejich ukázku z oblasti stavebního zámečnictví v katalogu představila muzejní pedagožka Kristýna Koderová.
Publikaci uzavírá přehled literatury a archivních zdrojů ke sledovanému tématu a anglické resumé.

Národní technické muzeum, Praha - Plasy 2021, rozměr 165 x 240 mm, 295 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-355-2