Středověká Morava

Středověká Morava
ISBN: 978-80-7028-438-4
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena167,00 Kč
ks
Středověká Morava

Tématika středověkých dějin Moravy zůstává i po letech stále fascinujícím tématem a nepřestává oslovovat nové generace historiků i zájemců o naši minulost. Základy moravské historiografie byly v posledních třech dekádách posíleny řadou mimořádných prací. Zmiňme práce Dějiny Moravy. Díl I. Středověká Morava (Brno 1991) Josefa Války a Lucemburská Morava 1310–1423 (Praha 1999) Jaroslava Mezníka, ale také vynikající knihy Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy (Brno 2000) Libora Jana či z poslední doby Morava v době knížecí 906–1197 (Praha 2010) Martina Wihody. Neustále však vychází z pera jak domácích, tak zahraničních medievistů množství historických pojednání prohlubujících poznání naší minulosti. V posledních letech je to obzvláště práce archeologů, ale také využívání řady interdisciplinárních postupů, které nám umožňují neustále rozšiřovat míru našich poznatků o životě našich předků a minulosti země, v níž žijeme svou současnost. Se svým příspěvkem k tomuto diskursu sestavením a vydáním této knihy přichází též Moravské zemské muzeum, usilující s blížícím se 200. výročím svého zrodu (1817–2017) a svým postupujícím etablováním jako výzkumné organizace, o stále širší reflexi moravských dějin. Kniha tak očima zasvěcených historiků dává pohlédnout na vývojové proměny, nejvýznamnější fenomény a klíčové osobnosti moravských dějin. Dějiny středověké Moravy jsou představeny od epilogu jedné z největších epoch dějin moravského teritoria – vlády dynastie Mojmírovců přesahující dnes dané historické hranice země, až po dobu husitských válek, které se prohnaly i Moravou. Opomenuto není ani postižení zásadních momentů transformace středověkého světa – konstituce středověkých měst, podoby života venkovského obyvatelstva, existence a vývoj středověkých šlechtických sídel či rozvoj a význam církevních struktur v zemi. Čtenáři se dostávají do rukou texty prezentující nejnovější poznatky a závěry výzkumů jednotlivých autorů. Kniha přichází s ambicí představit stávající míru našeho poznání obrazu našich národních dějin v kontextu historického prostoru středověké Moravy. Je pak na posouzení každého jednotlivého čtenáře, zda ve svém úkolu uspěla.

Obsah:

Poslední roky Velké Moravy
Morava v 10. až počátku 11. století
Morava v době knížecí
Morava v době královské
Morava za vlády Lucemburků
Husitství na Moravě
Hrady a tvrze moravské šlechty
Utváření středověkého moravského města
Zaniklé středověké vesnice na Moravě a ve Slezsku
Církev na Moravě v době předhusitské

Seznam užité literatury a pramenů
Medieval Moravia - Resumé
Soupis vyobrazení, plánků a map

Moravské zemské muzeum, Brno 2015, 170 x 240 mm, 192 str., ISBN 978-80-7028-438-4