Středověké venkovské kostely východních Čech I.

Středověké venkovské kostely východních Čech I.
ISBN: 978-80-88283-58-3
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Dalibor Prix – Eliška Racková – Jiří Slavík

Středověké venkovské kostely východních Čech I.

Archidiakonát hradecký do roku 1378


Kniha vychází z výsledků pětiletého systematického studia středověké východočeské sakrální architektury. Množství dosažených zjištění dovoluje představit románské a gotické východočeské církevní stavby v uceleném pohledu, který pro severovýchodočeské teritorium dosud nebyl publikován. Kniha je složena ze dvou vzájemně provázaných částí: v první jsou seřazeny studie věnované středověké historii východních Čech s přihlédnutím k vývoji osídlení a zobecňující problematiku venkovských farních a filiálních kostelů, včetně rozboru společenských, liturgických a provozních funkcí staveb, jednotlivých složek jejich dispozic a postižení proměn těchto vztahů v závislosti na změnách ritu. Z nich potom vychází celistvé podání architektonického vývoje od 12. po polovinu 16. století. Druhou složkou je systematický katalog zahrnující 78 staveb z území středověkého hradeckého arcijáhenství/arciděkanátu.

Obsah:

Úvod
Administratovní a územní vymezení regionu a církevní správa. Eliška Racková
Historie výzkumu. Jiří Slavík
Kostel, osídlení a farní síť ve středověku. Eliška Racková
Stavební techniky, materiál, konstrukční zvláštnosti. Jiří Slavík.
Románské kostely na východě Čech do poloviny 13. století. Dalibor Prix
Raně gotické stavby v hradeckém archidiakonátu 1260-1310. Dalibor Prix.
Architektura starší doby lucemburské 1310-1378. Dalibor Prix


Katalog
Bohuslavice. Kostel sv. Mikuláše
Byšičky. Kostel sv. Petra a Pavla
Černčice. Kostel sv. Jakuba
Černíkovice. Kostel Povýšení sv. Kříže
České Libchavy. Kostel sv. Víta
Dobenín. Kostel sv. Václava na Dobeníně
Drahoraz. Kostel sv. Petra a Pavla
Horní Staré Město. Kostel sv. Václava
Chotěborky. kostel Nanebevzetí Panny Marie
Choteč. Kostel sv. Mikuláše
Chvalkovice. Kostel sv. Jiljí
Javorník. Kostel sv. Martina
Jilemnice. Kostel sv. Alžběty
Kostelec. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Králova Lhota. Kostel sv. Zikmunda
Krčín. Kostel sv. Ducha
Kunětice. Kostel sv. Bartoloměje
Lanžov. Kostel sv. Bartoloměje
Libčany. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lično. Kostel Zvěstování Páně
Lískovice. Kostel sv. Mikuláše
Mladé Buky. Kostel sv. Kateřiny
Nadslav. Kostel sv. Prokopa
Opatovice nad Labem. Kostel sv. Vavřince
Písečná. Kostel sv. Kateřiny
Písečná. Kostel sv. Kateřiny
Rohenice. Kostel sv. Jana Křtitele
Rohovládová Bělá. Kostel sv. Petra a Pavla
Rudník. Kostel sv. Václava
Rychnov nad Kněžnou. Kostel sv. Havla
Semín. Kostel sv. Jana Křtitele
Stará Voda. Kostel sv. Václava
Staré Buky. Kostel sv. Anny
Staré Město nad Metují. Kostel sv. Jana Křtitele
Staré Ždánice. Kostel sv. Václava
Starý Bydžov. Kostel sv. Prokopa
Vlčice. Kostel sv. Vojtěcha
Vrbice. Zaniklý kostel neznámého zasvěcení
Vysoký Újezd nad Dědinou. Kostel sv. Jakuba Většího
Zdoňov. Kostel Nejsvětější Trojice
Zliv. Kostel Nalezení sv. Kříže
Železnice. Kostel sv. Jiljí
Žďár. Kostel sv. Jana Křtitele
Žlunice. Kostel sv. Petra a Pavla

Seznam použitých zkratek
Prameny
Literatura
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní
Autoři fotografií, kreseb a plánů, zdroje plánové dokumentace
Summary

Nakladatelství Artefactum, Praha 2020, rozměr 278 x 345 mm, 799 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN  978-80-88283-58-3