Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts

Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena375,00 Kč
ks
Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts

Editoři: Libor Jan, Petr Kostrhun, Zdeňka Nerudová

Publikace ke stejnojmenné výstavě rozšiřuje téma výstavy příspěvky předních zahraničních a našich archeologů a historiků.

Obsah/Contens:

Úvod/Introduction

Estonsko v období od 9000 př. n. l. do 1200 n. l./Estonia in 9000 BC to 1200 AD (Mirja Ots, Ülle Tamla)

Doba Kamenná a bronzová v Lotyšsku/Stone and Bronze Age in Litvia (Nomunds Grasis)

Baltské země před příchodem obyvatel a nejstarší známky osídlení/Baltic coutries before the arrival of people, the aerlist settlemetn evidence (Zdeňka Nerudová)

Úvod/Introduction

Baltské kmeny v 5. - 13. století/Baltic tribes (5. - 13. století) (Egle Griciuviene)

Slavníkovci a svatý Vojtěch/Slavnícks and Saint Adalbert (Jan Mařík)

Vztahy pobaltí a Skandinávie do 7. do 12. století ve svědectví písemmých a archeologických pramenů/Relations of the East Baltic Sea Region and Scandinavia in the 7th-12th Centuries in written and Archeological Resources (Arnis Radinš)

Litevské velkoknížectví: stát a společnost od 13. do 18. století/The Grand Duchy of Lithuania: The State and Sociaty in the 13th-18th Centuries (Vidas Poškus)

Křesťanské symboly na nejranějších mincích Litevského knížectví - mezi Východem a Západem/Symbols of Christianity on the Earlist Coins of the Grand Duchy of Lithuania: Between East and West (Eduardas Remecas)

Role českých zemí v budování panství řádu němekcých rytířů v Prusku/The Role of the Czech Lands in the Buulding of the Domain of the Order af the Teutonic Knights in Prusia (Libor Jan)

Středověké Livonsko: řád, města, venkovské obyvatelstvo/Das mittelalterliche Livland: Orden, Städte, ländliche Bevölkerung (Ilgvars Misans)

Livonsko a české země ve 14. století/Livland und die böhmischen Länder im 14. Jahrhundert (Anti Selart)

Jan Lucemburský, Karel IV. a Litva/John thi Blind of Bohemia, Charles IV and Lithuania (Tomáš Borovský)

Obchod, hanza - česká země a Pobaltí/Handel, die Hanse - böhmische Länder und Ostseeraum (Martin Čapský)

Vojenské aspekty bitvy u Tannenbergu 1410/Militärische Aspekte der Schlacht bei Tannenberg 1410 (Sven Ekhadl)

Zobrazování bitvy u Grunwaldu/Die Schlacht von tannenberg im Bild (Udo Arnold)

Litva a pravoslavná metropole vší Rusi ve 14. století/Litauen und die orthodoxe Metropole aller Ruś im 14. Jahrhundert (Pavel Boček)
 Dva Jeronýmové na Litvě/two Jeromes in Lithuania (Jan  Stejskal)

Středověké písemnictví v Pobaltí/Medieval literature in the Baltic (Vaidas šeferis, Petra Hebedová)

Soupis pramenů a literatury/Quellen- und Literaturverzeichnis/ List of Primary and Secondary Sources