Táborský poklad

Táborský poklad
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena750,00 Kč
ks
Rudolf Krajíc, Jiří Chvojka

Táborský poklad

Publikace obsahuje dokumentaci mimořádných nálezů, které byly objeveny vprůběhu archeologických průzkumů domu čp. 308. Fakticky jde o poklady tři: prvním z nich je technologicky unikátní soubor pozdně středověkých kachlů, druhým soubor nálezů vzásypu odpadní jímky a třetím mincovní depot, uložený ve dvou keramických nádobách (téměř 4000 stříbrných mincí v celkové váze 7,5 kg stříbra a přepočtené hodnotě 47 kop grošů).

Kniha obsahuje stručný popis, plány a fotografie jak k nálezu kachlí, tak k výplni jímky, podrobně se věnuje mincovnímu pokladu, včetně katalogu mincí a numismatické analýzy.


Obsah:

Úvod

Historie a archeologický výzkum domu čp. 308. Shrnutí poznatků o středověké a raně novověké historii domu čp. 308

Mincovní depot

  • Nálezové okolnosti
  • Katalog nálezů
  • Numismatická analýza
  • Táborský mincovní depot jako pramen historického poznání
Literatura
Seznam vyobrazení mincí
Příloha 1 "Táborský poklad" - nová stálá archeologická expozice