Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena590,00 Kč
ks
Milan Binder, Daniel Kovář

Technické památky Českých Budějovic

Kniha představuje historicky nejvýznamnější a památkově nejhodnotnější technické objekty Českých Budějovic, pocházející z doby před rokem 1950. Protože kniha má plnit i roli průvodce po industriálním dědictví, byly do ní pojaty především takové stavby, které jsou bežně přístupné a lze si je alespoň zvenčí prohlédnout. Naopak se nezabývá podniky, které byly kdysi důležité, dnes již ale zcela zanikly.

Stručný obsah

Průmysl: Textilní průmysl / Smaltovny / Pivovary / Potravinářské podniky / Strojírenské a kovozpracující podniky / Dřevozpracující podniky / Cihelny / Ostatní továrny a průmyslové podniky / Mlýny a valchy
Doprava: Silniční doprava / Koněspřežní železnice / Železnice / Tramvajová doprava / Lodní doprava, plavení dřeva a voroplavba
Vodní stavby a díla, zásobování vodou: Historické umělé toky / Mosty / Jezy / Vodovody, vodárny, kašny
Energetika: Elektrárny / Trafostanice
Těžba nerostných surovin
Skladištní objekty
Měření, věda
Venkovské kovárny
Zvony
Různé

Zničené technické památky