Teoretické základy procesů tvarování skla

Teoretické základy procesů tvarování skla
ISBN: 978-807560-270-1
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Jaroslav Menčík
Teoretické základy procesů tvarování skla

Tato stručná kniha se zabývá fyzikálními základy procesů tvarování skla. První kapitola podává přehled tvarovacích technologií. Ve druhé kapitole následují vlastnosti skla důležité pro tvarování. Přesnější informace o tvarování se získávají modelováním, zejména počítačovým, což je tématem třetí kapitoly. Čtvrtá kapitola se zabývá viskoelastickou odezvou. Kapitoly 5-8 pojednávají o tvarování plochého skla, tyčí, trubic a skleněných vláken, a o tvarování ve formách, včetně otázek odvodu tepla a optimalizace procesu. Devátá kapitola se zabývá jevy, které zhoršují jakost výroby: drsnost povrchu, lepení skloviny na formu a vznik trhlinek na povrchu. Desátá kapitola je věnována fyzikální podobnosti a obecným otázkám modelování. Text je doplněn četnými obrázky, odkazy na literaturu a rejstříkem.

Obsah:
1. Procesy tvarování skla
2. Vlastnosti skla důležité pro tvarování
3. Modelování tvarovacích procesů
4. Viskoelastická odezva na zatížení
5. Tvarování plochého skla
6. Tvarování tyčí a trubic
7. Výroba skleněných vláken
8. Tvarování skla ve formách
9. Povrchové jevy při tvarování
10. Rozměrová analýza a teorie podobnosti
Rejstřík

Univerzita Pardubice, Pardubice 2019, 124 s., rozměr 170 x 240 mm, čb., česky, ISBN 978-807560-270-1