Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz: Architektur der modernen Zeit. 1860–2000

Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz: Architektur der modernen Zeit. 1860–2000
ISBN: 978-80-85036-66-4
Availability: in stock
including VAT
your price570,00 Kč
ps
Jan Hanzlík, Jana Zajoncová, Lenka Hájková

Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz:

Architektur der modernen Zeit. 1860–2000

Kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000 v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kapitoly o vývoji a katalog více než dvou set objektů.

Obsah:

Předmluva
Architektura Teplic do 19. století
Racionální a pozdní historismus
 • Historismus a diskuse o vhodnosti slohů
 • Přesná renesance a racionální styl průmyslové doby
 • Stárnutí historismu, 90. léta a fin de siecle
 • Katalog staveb
Secese a Heimatstil
 • Vídeňská secese - vliv Wagnerovy školy
 • Heimatstil a německá secese
 • Trnovany jako malý Norimberk
 • Katalog staveb
Architektonické soutěže v letech 1900 - 1914
 • Národnostní polemika v souvislosti se soutěží na pomník císaře Josefa
 • Soutěž na reálnou školu
 • Soutěž na Lázeňský dům a koncertní sál do Šanova
 • Chlapecká a dívčí měšťanská škola v Trnovanech
 • Spolkový dům a tělocvičma turnerského spolku
 • Evangelická škola
 • Městská spořitelna
 • Katalog staveb
Moderna a meziválečná architektura
 • Tradice v moderně - architektura reformy
 • Neoklasicismus
 • Česká moderna
 • Československý stát jako investor
 • Nová věcnost a funkcionalismus
 • Sociální avantgarda, zaměstnanecké bydlení, družstevní výstavba
 • Heimatschutzstil a plány na výstavbu Třetí říše
 • Katalog staveb
Urbanistický vývoj 1850 - 1945
 • Rozšiřování města v průmyslovém věku
 • Zakládání nových čtvrtí - Bílinská čtvrť, Stínadla, Bílá Cesta
 • Camillo Sitte a jeho vliv v Teplicích
 • Otázka asanace židovského města a Stodolní čtvrti
 • Urbanistické soutěže ve 30. letech
Hledání ztracené kontinuity v područí politické moci
 • Pozdní funkcionalismus a Teplice ve výstavbě
 • Od národního stalinismu k reformnímu komunismu: socialistický realismus, bruselský a internacionální styl
 • První projekty na přestavbu centra Teplic
 • Katalog staveb
Mnohotvárnost pozdního modernismu 60. let
 • Z tajných sejfů teplických architektů
 • Technicismus versus skulpturalismus
 • Počátky komplexní bytové výstavby v Teplicích aneb jak "překonat zkostnatělé řeholní pojetí socialismu..."
 • Katalog staveb
Normalizační architektura 70. a 80. let
 • Centrum Teplic: střídavě oblačno
 • Katalog staveb
Katalog architektů
Seznam zkratek
Archivní prameny a literatura
Obrazové zdroje
Jmenný rejstřík
Rejstřík podle čísel popisných

Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem, r. 2016, rozměr 165 x 240 mm, 360 s., barevně, bilingvní - česky a německy, ISBN 978-80-85036-66-4