Tichá srdce 2. Příběhy míst a lidí

Tichá srdce 2. Příběhy míst a lidí
ISBN: 9788090585119
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena499,00 Kč
ks
Alena Ježková, Jiří Chalupa

Tichá srdce 2.

Příběhy míst a lidí

Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen. Prostřednictvím textů i působivých fotografií autoři odhalují skrytý život zrušených i znovuobnovených klášterů. Také ze stránek této knihy se ozývá hlas pamětníků pronásledovaných za komunistické totality za odlišný světonázor. Nejsilněji však zaznívají otevřená svědectví řeholníků o duchovní rovině naší současnosti, o naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu.

Stručný obsah

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě - johanité, maltézští rytíři
Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu - templáři
Augustiniáni
Řád bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské - karmelitáni
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
Hospitální řád sv. Jana z Boha - milosrdní bratři
Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité
Congregatio Jesu (CJ) - anglické panny