Tichá srdce

Tichá srdce
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena499,00 Kč
ks

Alena Ježková

 

Tichá srdce


Z přebalu knihy:

Zaniklé i živoucí kláštery jsou zvláštními místy, kde se prolíná svět minulosti se současností. Kniha Tichá srdce jejich tajemství rozkrývá. Pětadvacet řeholníků otevřeně hovoří o životě za klášterními zdmi, o každodenních starostech i hlubokých duchovních zážitcích. Ve výpovědích starších pamětníků ožívají pohnutá svědectví z dob komunistické perzekuce. Podobně jako před stovkami let je také současný život řeholníků určován pevnými hodnotami a naplňován prací pro druhé. Černobílé fotografie dávají vyniknout architektuře klášterních areálů zasazených do krajiny. Portréty pořizované s výjimečnou empatií zachycují odraz duše lidí z klášterů.


Obsah:

Prolog
Být bratrem, být sestrou
 
Benediktini
Bývalé opatství benediktinek na Pražském hradě
Benediktinské arciopatství v Praze-Břevnově
P. Petr Prokop Siostrzonek OSB
Zaniklé benediktinské opatství na Ostrově u Davle
Benediktinské opatství v Rajhradě
P. Augustin Ladislav Gazda OSB
Bývalé benediktinské opatství v Třebíči
Bývalé benediktinské opatství v Sázavě
Bývalý konvent benediktinů ve Sv. Janu pod Skalou
Bývalé benediktinské opatství v Kladrubech
Benediktinské opatství v Emauzích (Na Slovanech) v Praze
Bývalý klášter beuronských benediktinek v Praze na Smíchově
Poutní areál s kostelem Panny Marie Víítězné na Bílé hoře v Praze
S. Ing. Anežka Najmanová OSB
 
Cisterciáci
Bývalé cisterciácké opatství Kutná Hora - Sedlec
Bývalé cisterciácké opatství Plasy
Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Bývalé proboštství plaských cisterciáků v Mariánské Týnici
Cisterciácké opatství Osek
Bývalé opatství cisterciáků Zlatá Koruna
Klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova
Bývalé opatství cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou
Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Bývalé cisterciácké opatství na Zbraslavi
Zaniklé opatství cisterciáků v Klášterní Skalici
 
Premonstráti
Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze
P. Pavel Petřina OPream
P. Michael Josef Pojezdný OPream
P. ThDr. Evermond Gejza Šidlovský OPraem
Bývalý klášter sester premonstrátek Doksany
Kanonie premonstrátů v Želivě
P. PhDr. Jindřich Zdík Charouz OPraem
Bývalý klášter premonstrátů Hradisko v Olomouci
Bývalý klášter premonstrátek v Dolních Kounicích
Premonstrátské převorství (původně opatství) u kostela Navštívění Panny Marie v Milevsku
Bývalý premonstrátský klášter Louka u Znojma
Kanonie premonstrátů Teplá
P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem
Bývalý konvent premonstrátek (později vizitantek neboli salesiánek) s kostelem Nejsvětějšího srdce Páně v Chotěšově
Jaroslav Cuřín
Jiří Poslední
Kanonie premonstrátů u Kostela sv Petra a Pavla v Nové Říši
P. Rudolf Marian Kosík OPraem
Papežská bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce - proboštství strahovských premonstrátů
S. Metodějka Františka Šobáňová SPraem
S. Cherubína Božena Veselá SPraem
 
Františkáni
Bývalý klášter klarisek v Praze - Anežský klášter
Konvent minoritů u kostela sv. Jakuba v Praze
P. Oldřich Prachař OFMConv.
Konvent minoritů v Krnově
P. Josef Goryl OFMConv.
Konvent minoritů v Brně
Konvent františkánů u kostela Panny Marie Sněžné v Praze
P. Michal František Pometlo OFM
P. Benedikt Vladimír Holota OFM
ThDr. Ing. Petr Regelát Beneš OFM
Bývalý františkánský konvent u loretánské kaple v Hájku
Bývalý konvent františkánů v Hejnicích
Bývalý konvent hybernů na Novém Městě v Praze
Konvent kapucínů v Praze na Hradčanech
Konvent kapucínů na Novém Městě v Praze
Konvent kapucínů v Brně
P. Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
Mateřinec kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka v Praze
Sídlo kongregace Šedých sester sv. Františka v Lomci u Vodňan
S. Benedikta Vojtěška Bartoňová OSFGr
 
Dominikáni
Konvent dominikánů v Praze u Kostela sv. Jiljí
Kardinál Dominik Duka OP
P. prof. Judr. Rajmund Tretera OP
Ing. arch. Josef Pleskot
Bývalý dominikánský klášter v Brně u kostela sv. Michala
Bývalý dominikánský klášter v Olomouci u kostela sv. Michala
Konvent dominikánů v Jablonném v Podještědí
P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP
Dominikánský klášter ve Znojmě
Bývalý dominikánský klášter na Malé Straně v Praze
Klášter dominikánů v Olomouci na Bělidlech
P. Robert Irenej Šiklar OP
 
Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského - boromejky
Mateřinec boromejek (Nemocnice pod Petřínem) v Praze
S. Helena Richardis Nováková SCB
S. Mgr. Ivana Angelika Pintířová SCB
Klášter boromejek Neumanneum v Prachaticích
S. Franceska Ludmila Bínová SCB
 
Slovník
Literatura
Obsah