Tovární komíny. Nové využití ikon průmyslového věku

Tovární komíny. Nové využití ikon průmyslového věku
ISBN: 978-80-01-06682-9
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Martin Vonka - Michal Horáček
Tovární komíny
Nové využití ikon průmyslového věku

Tovární komíny představují nedílnou součást průmyslového věku a jejich vertikály se významným způsobem vtiskly do panoramatu obcí i krajiny. Svou podstatou na sebe vzaly nejen symbolický odkaz jedné odcházející epochy, ale zároveň konkrétně upomínají na někdejší význam lokality či hrají roli orientačních bodů. Odstavené komíny na sebe však mohou brát i nové významy. Kniha detailně a v širším kontextu ukazuje, proč a jakým způsobem dnes dávat komínům šanci na další život a jaké nové funkce mohou odstavené komíny získávat.

Obsah:

Úvodem
Zpracování problematiky
Zdroje informací
Průmyslové dědictví a tovární komíny v evropském kontextu
Komíny a jejich hodnoty
  Cesta od funkčních komínů k zániku zděné technologie
  Hodnoty komínů jako součásti průmyslového dědictví
Komíny a přístup k novému využití staveb průmyslového dědictví
Nové využití továrních komínů
  Analýza vstupních podmínek
  Možnosti nového využití
Nejstarší nově využité komíny
Cesty k zachování továrních komínl
  Výchozí situace
  Legislativní rámec
  Aktivity pro zachování komínů a jejich ové využití
Organizační a technické kroky pro zachování komínů
  Stavební průzkumy
  Poruchy, údržba a sanace
Závěr
Katalog

Rejstříky
Seznam zdrojů
Zdroje vyobrazení
Poděkování
Summary
Zusammenfassung
Resumen
Résumé
Samenvatting
Streszczenie
Rezjume (po-russki)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha 2020, rozměry 210 x 260 mm, 320 s., bar., česky s několika cizojazyčnými resumé, ISBN 978-80-01-06682-9