Třetí odboj - ČSR v letech 1948 - 1953

Třetí odboj - ČSR v letech 1948 - 1953
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena290,00 Kč
ks
Třetí odboj - ČSR v letech 1948 - 1953
Václav Veber


Kniha Třetí odboj - ČSR v letech 1948-1953 renomovaného historika Václava Vebera (autora knihy Osudové únorové dny, NLN 2008, na niž kniha navazuje) se zabývá méně známou kapitolou novodobých československých dějin.
Popisuje aktivity protikomunistického odboje, který chápe jako aktivní činnost směřující k obnovení svobody a demokracie v naší zemi po únoru 1948. Obhajuje a dokládá jeho existenci a legitimitu, odmítá občasné tvrzení, že třetí odboj neexistoval a že vše řídila neviditelná ruka Státní bezpečnosti. Snaží se dovodit, že Češi i Slováci nebyli pouze pasivními oběťmi komunistického násilí, ale že se dokázali i bránit, často i se zbraní v ruce.

Obsah:

Úvodem
Resume

I. Počátky komunistické vlády v ČSR
1. Nastolení komunistického režimu
2. Stav společnosti
3. Výstavba totalitního státu: a) Druhá retribuce, b) Další znárodnění a pozemková reforma, c) Ústava a volby, d) Očista a "konečné odhalení reakce"
4.Sovětský svaz - náš vzor
5. Počátky rudého teroru a první projevy protikomunistického odporu: a) XI. Všesokolský slet 19. - 27. června 1948, b) Hostýnská pouť, c) Pohřeb Edvarda Beneše

II. Třetí odboj
1. Domácí odboj - pokusy o ozbrojené převraty: a) Odbojová skupina Praha- Žatec, b) Prokešův a Borkovcův pokus o vojenský převrat, c) Skupina Čančík - Moravec a spol., d) Další pokusy o ozbrojené převraty
2. Domácí odboj: a) Pokusy o ústřední řídící organizaci, b) Další velké odbojové skupiny s rozsáhlou působností: MAPAŽ / Černý lev 777 / Odbojová skupina bratří Mašínů, c) Odbojové skupiny s lokální působností, d) Letáky - jedna ze základních forem protikomun. odporu, e) Kurýři
3. Odpor proti komunistickému násilí: a) Důstojnický sbor čs. armány, b) Elity bývalých politických stran: Agrární strana / Národně socialistická strana / Lidová strana a církevní politika KSČ / Sociálně demokratická strana a dělnická otázka, c) Rolníci a zemědělská politika KSČ, d)  Skauti a jiné organizace, e) Příslušníci SNB proti režimu
4. Závěr. Domácí odboj po Stalinově smrti

III. Zahraniční odboj
1. Zahraniční odboj v mezinárodních souvislostech
2. Počátky politického exilu: a) Rada svobodného Československa, b)  Rádio Svobodná Evropa, c) Žurnalistika nad stranami
3. Zpravodajský odboj
4. Vojáci na Západě

Závěrečná úvaha
Několik slov závěrem
Doslov
Seznam zkratek
Bibliografická poznámka
Vybraná bibliografie
Jmenný rejstřík