Třináctá komnata Napoleonova.

Třináctá komnata Napoleonova.
ISBN: 978-80-7480-087-0
Availability: in stock
including VAT
your price349,00 Kč
ps
Marian Hochel, Marta Pavlíková

Třináctá komnata Napoleonova

Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu

Napoleonské války dodnes připomínají němí svědkové doby, umělecká díla, produkty uměleckých řemesel, užité předměty či jakékoliv otisky lidské kreativity, tzv. napoleonika, a my si díky bohaté ikonografii, jejímiž jsou nositeli, můžeme vytvořit představu o událostech a osobnostech, které na přelomu 18. a 19. století hýbaly osudem Evropy. Jedná se o specifickou kategorii kulturního dědictví, která plní funkci mediátora historické paměti s jasným odkazem na rozporuplnou postavu Napoleona Bonaparta. Jeho závratný životní příběh, který udivoval, překvapoval a děsil zároveň, se po staletí promítá v četných hradozámeckých sbírkách. Tato publikace je více než výstavním katalogem; vedle synteticky a analyticky zpracovaných kapitol nabízí podrobné ikonografické analýzy signifikantních napoleonik, dokládajících měnící se obraz Napoleona Bonaparta, jež je po staletí oblíbeným objektem sběratelství. Jedná se o recenzovanou monografii, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Třináctá komnata Napoleonova je první publikací na českém trhu mapující proměny Napoleonova obrazu a jejich odraz ve fondech vybraných hradů a zámků.

Obsah:

Za třináctou komnatou (Marian Hochel)
Třináctá komnata Napoleonova a zámek Duchcov ve světle 200. výročí napoleonských válek  v severních Čechách (1813–2013) (Marian Hochel)
Napoleonika ve fondech vybraných památkových objektů a metodika jejich dokumentace (Marta Pavlíková)
Napoleon a jeho obraz v umění (Marian Hochel)
Napoleonovy proměny: mezi válečníkem, státníkem a héroem (Marian Hochel)
Napoleonská symbolika: symboly „božského“ Napoleona (Marian Hochel)
Němí svědkové doby? Napoleonika v historické paměti (Marian Hochel)

Závěrem (Marian Hochel)

Národní památkový ústav, Praha 2017, 328 s., 230 x 230 mm, bar., česky, anglické a francouzské reumé, ISBN 978-80-7480-087-0