Triumf obnovujícího se dne

Triumf obnovujícího se dne
ISBN: 978-80-87474-94-5
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena495,00 Kč
ks
Pavel Suchánek

Triumf obnovujícího se dne

Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století


V roce 1746 vznikl v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie Michelangela Unterbergera obraz s alegorií Triumfu obnovujícího se Dne nad Nocí. Znázornění vlády dne a světla nad nocí a temnotou představovalo v očích objednavatele díla, olomouckého knížete-biskupa Ferdinanda Julia hraběte z Troyeru, téma umožňující vyjádřit obecné a abstraktní principy, z nichž vycházela jeho legitimita a moc. Tak jako ráno přichází po temné noci, tak se i po smrti jeho předchůdce obnovuje v osobě nastupujícího knížete-biskupa násilně přerušená posloupnost a kontinuita jeho úřadu. Kniha ukazuje na příkladu jedné významné společenské vrstvy barokní doby, že umění nebylo a není pouze předmětem estetického vnímání, ale také prostředkem utváření společnosti, její historické paměti, společných kulturních hodnot či politických idejí, a že podněcovalo v divácích škálu reakcí, očekávání a interpretací. Autor provází čtenáře šlechtickými paláci a rezidencemi a ukazuje, jaké společenské rituály a ceremoniály se v nich v baroku odehrávaly a jakou roli přitom hrálo jejich umělecké vybavení a výzdoba.
V neposlední řadě se také zamýšlí nad dobovými způsoby vnímání obrazů v sakrálním i profánním prostoru, jakož i nad proměnami pohledu na umění a jeho oceňování v době, kdy namísto stále se obnovujícího dne barokní éry začíná oblaka a stíny prozařovat světlo osvícenství.

Obsah:

Poděkování
Úvod

I. Rituály a obrazy moci
1. Znázornění a ceremonial
2. Knížecí pompa a kontinuita moci. Ceremoniální kočáry Ferdinanda Julia Troyera
3. Od posmrtné vzpomínky k světské oslavě. Náhrobek Wolfganga Hannibala Schrattenbacha

II. Obraz, dějiny a paměť
1. Zakladatelé a obnovitelé. Tři fresky pro Leopolda Egkha
2. Dějny, legendy, památky: Obraz ve službách metropolitní kapituly
3. Aristokratická a rodová paměť. Kanovníci jako mecenáši

III. Reálné prostory
1. Prostor a hierarchie. Barokní rezidence a ceremoniály
2. Místa radosti. Rokokové interiéry a sociabilita
3. Kaple, pouti a obrazy. Sakrální prostor a barokní zbožnost¨

IV. Od obrazu k umění
1. Rokokový ornament a moderní vkus. Velká jídelna Maxmiliána Hamiltona
2. Hledání moderního portrétu. František Adolph z Freenthalu a biskup Hamilton
3. Znalci, kritikové a milovníci umění. Tři dobové pohledy na Velkou jídelnu

Poznámky
Literatura
Summary
Rejstřík

Barrister & Principal, 2013, 170 x 245 mm, 442 str., ISBN 978-80-87474-94-5