Tvar času

Tvar času
ISBN: 978-80-87407-25-7
Availability: in stock
including VAT
your price374,00 Kč
ps
George Kubler

Tvar času. Poznámky k dějinám věcí

Překlad Rostislav Švácha a Tereza Pálková

Knižní esej George Kublera představuje specifický přínos poválečné Ameriky k dějinám umění. Snaží se založit metodu dějin umění nově a jinak – tak, aby se daly použít na zhodnocení jakékoli umělecké kultury, nikoli jen evropské tradice. Jde mu o prožitek a průzkum tvaru, za nímž není nutno hledat již nic dalšího. V době vydání před 56 lety knihu uvítali spíše tehdejší umělci, zejména američtí minimalisté, než teorie a dějiny umění.
Nově je Kublerův esej doceňován v posledních patnácti letech, kdy se ukazují jeho inspirativní možnosti pro „dějiny věcí“ a pro uměleckohistorické uchopení post-koloniálního světa. Text přeložil prof. Rostislav Švácha, který Kublerovo myšlení aktualizoval také v nových Dějinách umění v českých zemích 800–2000. Význam a situování studie objasňuje předmluva prof. Mileny Bartlové.

Obsah:

Milena Bartlová. Čas formy. George Kubler po půl století
Rostislav Švácha: K českému překladu Kublerova Tvaru času
Preambule - Symbol, tvorba, trvání

Dějiny věcí
Limity biografie
Historikův závazek
Povaha aktuality
Sebevztažné signály a signály připojené

Třídění věcí
Formální sekvence
Primární objekty a replikace
Postavení v sérii, věk a změna

Rozmnožování věcí
Invence a variace
Replikace
Odložení a zachování

Některé druhy trvání
Tvary času

Závěr
Konečný vynález
Rovnocennost formy a výrazu

Nakladatelství PositF, Praha 2018, rozměr 130 x 200 mm, 192  s., česky, ISBN 978-80-87407-25-7