Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě

Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě
ISBN: 978-80-200-2473-2
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Tomáš Kasper,  Markéta Pánková

Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě


Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty


Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století.

Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu – v německých zemích – a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.

Obsah:

Učitelství jako profese
Tomáš Kasper, Markéta Pánkova: Počátky učitelského vzdělávání v evropském kontextu -systematické a koncepčně metodologické přístupy
Zdeněk Helus: Učitelství jako profese oddaná svému poslání

Profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jižní Evropě
Wolfgang Brezinka: Učitelské vzdělávání mezi státem a církví - rakouský přiklad v letech 1774-1869
Gerald Grimm: Učitelská příprava v Rakousku mezi řemeslem/ „výcvikem" a vědeckým pojetím/profesionalizací (1774-1869)
Simonetta Polenghi: Vzděláváni učitelů v habsburské monarchii -severovýchodní italské oblasti (1786-1866)
Tomáš Kasper: Profesionalizace učitelského vzděláváni v českých zemích v pozdním osvícenství
Dana Kasperová: Metoda - obsah vzdělávání učitelů elementárních škol a nástroj školské osvícenské reformy
Magdaléna Šustová: Význam Aleše Vincence Pařízka v přípravě učitelů elementárních škol
Edvard Protner: Vývoj učitelského vzdělávání ve Slovinsku v kontextu filantropismu a pietismu

Profesionalizace učitelského vzděláváni v uherských zemích
András Németh: Počátky institucionalizované přípravy maďarských učitelů nižších škol
Blanka Kudlálová: Počátky a vývoj profesionalizace vzdělávání učitelů na Slovensku do roku 1918
Ana Victoria Sima: Pedagogické koncepty a metody ve vzdělávání učitelů v Sedmihradsku v 19. století - vlivy filantropismu a herbartismu

Profesionalizace učitelského vzdělávání v německých zemích a ve Švýcarské konfederaci
Gen Geißler: Učitelský seminář - reformní instituce vzdělávání učitelů v německých zemích
Rotraud Coriandová: Vývoj didaktických disciplín v kontextu konceptu „pedagogického vzdělání" v herbartismu
Esther Bernerová: Počátky diskuse o vzdělávání učitelů ve Švýcarsku (v kantónu Curych) v 18. století
Jürgen Oelkers: Velká očekávání, málo zkušeností, slabé výsledky: vzdělávání učitelů v jeho počátcích

Profesionalizace učitelského vzdělávání v severní Evropě
Ehrenhard Skiern: Uno Cygnaeus a jeho role ve vzdělávání učitelů finských nižších škol

Profesionalizace učitelského vzdělávání v jihovýchodní Evropě
Albena Chavdarová: Herbartismus a jeho význam pro vzdělávání učitelů v Bulharsku
Suzana Miovska-Spaseua: Počátky vzdělávání učitelů nižších škol v Makedoniib od poloviny 19. století
Snježana Šušnjara: Počátky vzdělávání učitelů nižších škol v Bosně a Hercegovině
Vučina Zůrič: Vývoj vzdělávání učitelů nižších škol v Černé Hoře v letech 1862-1914

Literatura
Résumé
Summary
O autorech
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Academia, Praha 2015, 320 str., 130 x 200 mm, ISBN 978-80-200-2473-2