Umění 2015/6

Umění 2015/6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena99,00 Kč
ks
Obsah

Články
Jan Dienstbier – Ondřej Faktor: Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století
Pictures from Hell: Links between Several Early 14th-Century Depictions of the Last Judgment
Vendula Hnídková: Moskva viditelná a neviditelná. Předvoj socialistického realismu v české architektuře
Visible and Invisible Moscow: The Vanguard of Socialist Realism in Czech Architecture
Marjeta Ciglenečki: The Kurent: Artistic Interpretations
Kurent: Umělecké interpretace

Archiv
Milada Studničková (ed.): Josef Krása: Mandevillův cestopis a jeho antické zdroje
Josef Krása: Illuminations Created for the Czech Translation of Mandeville’s Travels

Zprávy
Martina Kovářová: Franz Ignaz Günther und sein Werk in Olmütz. K dílu Franze Ignaze Günthera v Olomouci

Recenze
Sophie Oosterwijk: Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure & Lettering: Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia
Roman Prahl: Eva Bendová – Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy
Lucie Valdhansová: Joseph Masheck, Adolf Loos. The Art of Architecture
Pavel Zatloukal: Jindřich Vybíral, Leopold Bauer – Heretik moderní architektury
Lada Hubatová-Vacková: Iva Mojžišová, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939 / Ľubomír Longauer, Vyzliekanie z kroja. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918, 2. Okruh Školy umeleckých remesiel
Tomáš Pospiszyl: Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries
Obsah LXIII. ročníku Umění / Art