Umění a revoluce

Umění a revoluce
ISBN: 978-80-87989-44-9
Availability: in stock
including VAT
your price605,00 Kč
ps
Johana Lomová,  Jindřich Vybíral (eds)

Umění a revoluce

Pro Milenu Bartlovou

Profesorka Milena Bartlová, významná česká historička umění, oslavila v lednu 2018 šedesáté narozeniny. Katedra teorie a dějin umění UMPRUM, na níž Milena Bartlová od roku 2011 působí, proto k tomuto jubileu a k poctě této význačné pedagožky a vědkyně připravila k vydání sborník. Osloveno bylo na třicet osobností z oboru dějin umění a příbuzných disciplín. Jednotlivé příspěvky spojuje téma „umění a revoluce“, což zahrnuje jak problém kontinuity a diskontinuity v umění, tak dopad politických událostí na dění v uměleckém poli. Grafika Jan Brož a Michal Landa (Parallel Practice).

Obsah:

Jindřich Vybíral: Úvodem
Jiří Fajt: Kéž není mimořádnost přítěží
Jakub Stejskal: Co v(id)í historička umění? Monochromie a podmínky vizuální pozornosti
Dobroslawa Horzela, Marek Walczak: After the Revolution: Medieval Art Studies in Poland since 1989
Maria Theisen: Ein Bauch als Weggefährte codex 12503 und seine Besitzer
Dušan Buran: Grisaille, nočná obloha a čierni anjeli: Na okraji jednej zobrazovacej konvencie neskorogotického maliarstva
Michal Šroněk, Kateřina Horníčková: Sen a revoluce. K dvěma málo známým motivům v Bibli Filipa z Padeřova
Pavel Soukup: Krakovský profesor, husitský ikonoklasmus a počátky karlovské nostalgie
Gábor Endrödi: Die heilige Zweifaltigkeit Apolls: Ein Versuch über Cranachs Cuspinian-Bildnisse
Ota Halama: vnímání posvátného obrazu u českých utrakvistů mladší doby jagellonské
hynek Látal: Jaká revoluce způsobila konec "pozdní gotiky"?
Ondřej Jakubec: Paměť sepulkrálních památek a trauma pobělohorské amnézie
Radka Nokkala Miltová: Reprezentanti čtyř světových monarchií na zámku ve Štěkni
Ladislav Zikmund-Lender: "Umělec roven přádelně" Queer socialismus a text o umění Edwarda Carpentera
Lada hubatová-Vacková: Revolučnost a modernita Josefa Mánesa? Náčrtky krajin, jejich merveilleux a pravda oblohy
Jindřich Vybíral: Revoluce, která se nekonala. Neúspěšný pokus Maxe Dvořáka o pražskou profesuru
Martina Pachmanová: stát s obnaženým ňadrem na barikádě? O umění, ženách, mužích a revoluci
Richard Němec: Raum: Theorie und Realität um 1941
Zuzana Bauerová: Prečo nemá UMPRUM katedru restaurovánia? Ako sa nepresadil model dvoch konzervatorsko-reštaurátorských pracovisk v Československu v rokoch 1945-1948
Veronika Rollová: Ukázat, co ještě není. Výtvarné umění a propaganda k vydání nové československé ústavy v roce 1960
Karel Císař: 1961
Johana Lomová, Karel Šíma: Sjezd Svazu československých výtvarných umělců v roce 1964. Poznámky k úspěšnosti performance
Martin Halata: Fragnerův hradní rok 1965
Daniel Grúň: Úvaha o chýbaní Biele práce Stana Filka a Mladena Stilinovića
Marius Winzeler: Götz Fehr: Poznámky k česko-německému historikovi umění a staviteli kulturních mostů v těžkých časech
Martin Vaněk: Sametová Alšovka
Kaliopi Chamonikola: Jak se mají vykrajovati hvězdy a připevňovati na stěnu
Martin C. Putna: Levicová koláž z katolické literatury

Seznam autorů
Hypertextové odkazy
Seznam vyobrazení
Vědecká bibliografie Mileny Bartlové

UMPRUM, Praha 2018, 703 str., 105 x 150 mm, ISBN 978-80-87989-44-9