Užitková vozidla ve stavebnictví

Užitková vozidla ve stavebnictví
ISBN: 978-80-7037-331-6
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Radoslav Kolomý
Užitková vozidla ve stavebnictví
Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích V.

Publikace uzavírá sérii Historie výroby a vývoje stavebních strojů v českých zemích. Přehledně shrnuje informace o nákladních vozidlech a damprech užívaných na stavbách na území dnešní České republiky (respektive Československa) od meziválečných let do období společenských změn na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Autor těží ze své celoživotní badatelské práce, vzhledem k šíři tématu se však rovněž opírá i o publikační výsledky odborníků na jednotlivé značky užitkových vozidel.
Hlavní pozornost je věnována sklápěčkovým nákladním automobilům a damprům určeným pro práci v náročném prostředí staveniště. Řada civilních nákladních automobilů byla odvozena od svých předchůdců určených pro vojenské účely. Proto jsou v publikaci zmíněna rovněž klíčová vozidla vojenská.

Obsah:

Úvodní slovo editorky
Úvod
Nákladní automobily a speciální vozidla ve stavebnictví
Dampry
Nákladní automobily z akce UNRRA
Poválečný vývoj
Speciální velkokapacitní vozidla
Prameny a literatura
Utility vehicles in the Construction Industry (Summary)

Národní technické muzeum, Praha 2020, rozměr 170 x 250 mm, 212 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-331-6