Varhany – od teorie k praxi

Varhany – od teorie k praxi
ISBN: 978-80-244-4525-0
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Jiří Mlčoch

Varhany – od teorie k praxi

Publikace si klade za cíl přehledně a přístupným způsobem předložit 'nauku o varhanách', tj. soubor vybraných témat - teoretických i praktických - týkajících se varhan. Varhany však nestačí jen popisovat, je zapotřebí vysvětlit též jejich funkci. K tomu zde bylo nutno (alespoň zjednodušeně) vysvětlit také fyzikálně-akustický základ varhan. Stejně důležité je zaměřit se i na péči o varhany: seřizování traktury, mazání elektromotoru, řešení havarijních situací apod. Kniha je rozdělena na části, tak, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu a svých schopností; tím je kniha přístupná širokému spektru zájemců - od úplných začátečníků, až po pokročilé. Tomu též slouží rozčlenění do pěti tematických celků: historie varhan, základy teorie varhan, akustika, praxe a 'mensura'.

Stručný obsah

Předmluva
Co jsou varhany a co s nimi souvisí

Historie varhan
Historie a vývoj varhan
Nejstarší zprávy o varhanách
Varhany v Evropě
Varhany v českých zemích
Technický vývoj varhan
Zvukový ideál doby
Slohová období varhan
Národní charakter varhan
Určení stáří varhan
Varhany dnes - varhany v kostele

Základy teorie varhan
Schéma varhan
Vzduch ve varhanách
Čerpání vzduchu a jeho regulace
Vzdušnice
Traktura
Hrací stůl
UNIT - multiplexní varhany
Píšťaly

Akustika
Základy akustiky
Prostorová akustika

Praxe
Péče o varhany
Varhany a varhanář
Památková péče o varhany
Náhražky varhan

Mensura
Teorie mensury

Nakladatelstcí Univerzity Palackého v Olomouci, rok 2015, rozměr 210 x 297 mm, 436 s., česky, ISBN 978-80-244-4525-0